Pressmeddelande 17.12.2020

 

Bildningsnämnden i Kronoby utsåg Linda Karlström till årets tränare i kommunen 2020.  Karlström var nominerad till utmärkelsen via en allmän, offentlig rekommendation. Nämnden var medveten om Karlströms engagemang i vaccinmotståndet men definitivt inte om hennes kontroversiella konspiratoriska och antisemitiska åsikter vilket nu efteråt framkommit i ett avslöjande på SVT (16.12.2020).

 

Bildnings- och fritidsnämnden i Kronoby och kommunen tar starkt avstånd från Karlströms åsikter.

 

Ulf Stenman, tf. kommundirektör