Infopaket om ensamföretagarstödet

Ensamforetagarstod fi sv
Ensamföretagarstödet är ett fast belopp på 2000 euro som ska kunna användas till de kostnader som uppkommer för att driva företaget ex. kostnaden för lokaler och utrustning som förvärvats för affärsverksamheten samt redovisnings- och kontorsutgifter. Stödet kan inte användas för att täcka företagarens lönekostnader.

Stödet kan betalas för kostnader som uppstått under tiden 16.3.2020-31.8.2020. Stödet är för viss tid och ansökan inlämnas senast 30.9.2020.

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia ansvarar för emottagande och behandling av ansökningar från de ensamföretag som verkar i Concordias ägarkommuner (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre). Concordia gör beslutsförslag till kommunerna och kommunernas utsedda tjänsteinnehavare gör de slutliga stödbesluten. Företagets hemkommun sköter om stödutbetalningen.

Information om vem som kan söka och villkoren för stödet hittar du här.

Instruktioner

Sök stödet:

• Genom att fylla i den elektroniska blanketten – Vänligen notera att alla bilagor bör vara i elektroniskt format (ex. pdf-format)
• Det finns möjlighet att fylla i pappersblankett. Denna finns att fås från alla kommunkanslier samt Concordias kontor (Skolgatan 25-27C, 68600 Jakobstad). Kommunkanslierna är stängda så ni behöver boka tid för att hämta upp ansökningsblanketten. Returnera den ifyllda pappersblanketten per post till Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab, Skolgatan 25-27C, 68600 Jakobstad. Ifall du väljer att söka om stödet med en pappersblankett bör du identifiera dig med att ta en kopia av bildsidan i ditt pass, personkortet eller körkortet och bifoga kopian av din identitetshandling i samma försändelse som din ansökan.

Vi tar inte emot ansökningsblanketter via epost av datasäkerhetsskäl. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in till Concordia.

Ha följande bilagor klara att bifogas till ansökan:

• Bokslutet för 2019/det senaste bokslutet eller skattedeklarationen för 2019/den senaste skattedeklarationen
• Kopior av bokföringen och / eller kontoutdragen för att verifiera hur försäljningen och kostnaderna har utvecklats under 2020
• Skatteskuldsintyg - denna kan fås via MinSkatt

Om du har en skatteskuld skall du förutom skatteskuldsintyget också bifoga den av Skatteförvaltningen godkända betalningsplanen för denna skatteskuld.

Till den elektroniska ansökningen bifogas ovanstående bilagor i elektroniskt format och till pappersblanketten bifogas ovanstående bilagor i pappersformat.

Ha följande saker till hands innan du börjar fylla i ansökan:

  • Bankkoder för identifiering. (OBS! Du kan inte använda ditt företags nätbankkoder eftersom tjänsten kräver autentisering med en privatpersons nätbankkoder eller mobilcertifikat.) Kopia av passet/körkortet/personkort ifall du fyller i pappersblanketten.
  • FöPL-nummer, om du är försäkrad
  • Företagets hemkommun och huvudsaklig bransch (TOL-kod) – Denna information kan fås via www.ytj.fi
  • Startdatum för verksamheten
  • Bankkontonummer (IBAN)
  • Information om offentliga stöd som företaget mottagit under de senaste tre åren. Från stödbesluten ser du information om de eventuella de minimis-stöd du blivit beviljad.
  • Här ser du en bild på blanketten så du vet vilka uppgifter som efterfrågas och i vilken ordning

Vänligen notera att du inte kan spara en ofullständig ansökan. En påbörjad ansökan fylls i och skickas under en och samma session.

Fyll i den elektroniska stödansökningen här: ansökningsblankett

Frågor?
Ta kontakt med växeln tel. 010 239 7550, Fredrik Sandelin tel. 010 239 7554 eller Susanne Holmbäck-Nyblom tel. 010 239 7569

Behandling av data:

Det är säkert att fylla i dina personuppgifter, eftersom den elektroniska ansökningssidan är skyddad och du identifierar dig med bankkoder eller mobilcertifikat. Dina uppgifter behandlas enligt Concordias dataskyddsbeskrivning. Ansökan och bilagor sparas i Concordias CRM-system och raderas senast 31.12.2021 eller när materialet finns arkiverat hos ditt företags hemkommun. Efter att ansökningen behandlats hos Concordia överlåts den till företagets hemkommun för beslutsgång varefter informationen behandlas i enlighet med respektive kommuns dataskyddsbeskrivning.