Mars nyhetsbrev

 

28.3.2022

 

Nya ansikten i Kommungården
Vi har fått två nya kollegor till Kommungården. Meimi Lokkila har börjat jobba som kanslist på bildningskansliet och Frida Åkerlund som motionsrådgivare. Vi önskar dem lycka till!

 

Förvaltningschef, tf. ekonomi- och personalchef samt sysselsättningsansvarig
På aprildagen 1.4 börjar Susanne Nyberg jobbet som förvaltningschef och samtidigt börjar nuvarande förvaltningschef Inger Bjon som sysselsättningsansvarig. Vi önskar dem båda lycka till med de nya utmaningarna!
Ordinarie ekonomi- och personalchef är ännu ledig, så under tiden 1.4 – 13.5.2022 får vi önska Sissi Brännbacka välkommen tillbaka som tf. ekonomi- och personalchef.

 

Medborgarträff angående kommunens strategi
Vi ordnar en medborgarträff onsdag 30.3 kl. 18.00 – 20.00 i Kommungården och via Teams angående kommunens strategi 2030. Kommundirektören presenterar strategiförslaget och efter det är det öppen diskussion. Du kan bekanta dig med strategiförslaget på hemsidan: https://www.kronoby.fi/assets/Kommun-Forvaltning/Planer/2022/Kronoby-2030-strategifoerslag-vs1.pdf
Om du vill delta via Teams, så anmäl dig senast 29.3 kl. 15.00 via e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi, så får du en länk till mötet i god tid innan träffen.
Välkommen med! Vi bjuder på kaffe och bulla också (på plats).

 

Strategienkät
Du kan också påverka kommunens strategi genom att svara på en enkät om visionerna i strategin. Du kan svara anonymt via Webropol: https://link.webropolsurveys.com/S/0E2602FCE2540892
Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut ett presentkort.

 

Loppisresultat
För en vecka sedan ordnade vi loppis vid Nedervetils gamla skola, där vi sålde överblivna saker. Dan och Simon jobbade hårt och sålde saker för sammanlagt 2 563,20 euro. Dessa pengar går till Nedervetil skola.

 

Säkerhet och beredskap
Det globala säkerhetsläget har förändrats och kriget i Ukraina oroar många. På kommunens hemsida finns nu en Säkerhets-sida, där du kan läsa om bland annat system för varning av befolkningen, om hur du sätter upp ett reservförråd samt om skyddsrum och skydd.
Vi har även anvisningar till personer som kommer till Finland från Ukraina samt information om bland annat Soites hjälplinje som ger stöd för att hantera oro.

 

Ukrainahjälp med laxsoppa
Kronoby Bostäders egen kock Anders tillreder en utsökt laxsoppa till lunch i Kommungårdens kaffeutrymme onsdag 30.3 från kl. 11.30. Lunchpris är 10 euro (kontant betalning) och pengarna från lunchen går oavkortat till Röda korsets Ukraina-hjälp.
Anmäl lunchintresse gärna i förväg via sms till 040 4856 212 (eller skriv ditt namn på lappen vid kaffeutrymmet), så Anders vet koka tillräckligt med soppa. Du kan äta på plats eller ta med laxsoppan hem.