T.f kommundirektörens beslut 19.3.2020

Med anledning av införandet av undantagstillstånd och beredskapslagens ikraftträdande beslutas gällande småbarnspedagogik och kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan, från 18.3 2020

De dagar familjen har inplanerat i Päikky under mars månad, men barnet nu uteblir från verksamheten pga. undantagstillstånd, markeras som avgiftsfri dag och familjen faktureras ej för dessa dagar.

Gällande april månads avgift inom småbarnspedagogik tas nytt beslut under april månad.