Upphandling: planering av ny cykelväg med underfart i Nedervetil

 

26.8.2022

 

 

Kronoby kommun begär anbud på att uppgöra en vägplan för lätt trafikled längs Backändavägen (LV 748) och Murickvägen (LV 17947) samt underfart under RV13 i  Nedervetil. Den lätta trafikleden börjar där nuvarande lätta trafikled slutar vid Murickvägen och slutar vid Brännkärrvägens andra anslutning längs Backändavägen. Planeringsavtal har ingåtts med NTM-centralen.

 

Mer information hittas i Hilma-tjänsten: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/74102/notice/106511/overview