Januari nyhetsbrev

 

28.1.2022

 

 

Nytt år och nya möjligheter!

 

Coronarestriktionerna pågår ännu och ibland känns det tungt, men vi ska försöka hålla humöret på topp. Vi närmar oss redan februari och vi får mera dagsljus för var dag som går. Vi går mot våren, en dag i taget, så kom ihåg att njuta av de härliga vinterdagarnas solstrålar.

 

Nya ansikten i Kommungården

 

Vi har fått några nya människor till Kommungården. Susanne Nyberg är vår nya tf. ekonomi- och personalchef, Anna-Maria Bexar är ny bokförare och Sandra Dahlsten har kommit istället för skolpsykologen och jobbar som samtalscoach. En ny sakkunnig utredare har också blivit vald, Matilda Björklund, som nu jobbar som kanslist på bildningen. Matilda jobbar till slutet av februari fifty-fifty som kanslist och utredare och övergår sedan till 100 % utredare.

 

 

Fler nya sökes

 

Nu söker vi ännu mera folk. Vi har som bäst annonser ute för att hitta en förvaltningschef, en bildningschef samt en kanslist på 50 % till bildningen. Så om ni vet någon som skulle passa till vårt gäng, tipsa dem om jobben.

 

 

Soite söker familjevårdare

 

En familjevårdare är en person som låter någon som behöver trygghet och stöd bo hos sig. Familjen delar sin vardag med nykomlingen på samma sätt som inom den egna familjen. Soite behöver fler familjevårdare. Skulle du vara redo att öppna din dörr och välkomna en ny familjemedlem i ditt hem och dela er vardag med den?

 

Soite söker även ambulerande familjevårdare som besöker klienter i deras hem och utför arbete i en hjälpbehövande persons eget hem. Ambulerande familjevårdare besöker enligt gemensamt avtalade tidtabeller bl.a. närståendevårdarfamiljer, där man tillbringar tid med klienten medan vårdaren uträttar ärenden eller tar sig lite egen tid.

 

Tilläggsinfo samt kontaktuppgifter om familjevårdare hittar du på kommunens hemsida under nyheter.

 

 

Bidragsutdelning

 

Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om årets bidragsutdelning på nästa möte som hålls torsdagen den 3:e februari. Enligt förslaget skulle ansökningstiden för vårens bidrag vara 7 - 23.2. Förslag på hur bidragen kommer att delas i år finns att läsa på kommunens hemsida i bildnings- och fritidsnämndens föredragningslista. Vanligen ordnar fritidskoordinatorn ett föreningsmöte i februari och informerar om bl.a. bidragsutdelning men på grund av det rådande läget flyttas mötet till senare i vår och istället skickas en kort sammanfattning med information om bidragsutdelning till föreningarna efter nämndmötet.

 

 

Fullmäktigemöte på måndag

 

Kommunfullmäktige har årets första möte inkommande måndag (31.1). Även i år kan ni följa med mötena direkt via kommunens YouTube-kanal. Under sändningen finns även möjlighet till live-chatt där man kan ställa frågor och kommentera.

 

 

Auktion i Nedervetil gamla skola

 

Kommunen kommer att ordna en auktion i Nedervetil gamla skola. Det finns en hel massa fina och intressanta grejer som vi inte behöver, så nu har man en möjlighet att fynda. Auktionen hålls i februari. Vi informerar om en noggrannare tidpunkt senare.