Kommunkortet - kommunens nyaste statistikuppgifter

 

31.3.2022

 

Kronoby kommun har nu tagit i bruk Kommunkortet - en automatiserad lägesbild över Kronoby kommuns utveckling i ett paket, färdig sammanställd och visualiserad.

 

Kommunkortet är en tjänst där en robot dagligen söker, sammanställer och visualiserar relevant information om staden på sju temasidor. Kommunkortet är alltid uppdaterad och i det har man sammanställt de mest centrala variablerna för regionutveckling med följande teman:

 

  • befolkning
  • dragningskraft
  • sysselsättning
  • utbildning och välfärd
  • företagsverksamhet
  • regional och kommunal ekonomi

 

Kommunkortet hittar du på Kommun & Förvaltning –sidan under Information om Kronoby –sidan. Via denna länk kommer du direkt till sidan. Ni kan också bekanta er med Kommunkortet direkt via länkarna här under.

 

Kronoby Kommunkort

 

Kronoby Kommunkort med jämförelsekommuner
Kuntakortti