Nyhetsbrev mars 2023

 

 

31.3.2023

 

 

Visselblåsardirektivet

Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen trädde i kraft 1.1.2023. Det är fråga om verkställandet av EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (2019/1937), dvs. det så kallade visselblåsardirektivet.

Enligt lagen ska personer som i samband med sitt arbete upptäcker eller har misstankar om brott kunna rapportera om detta på ett tryggt sätt. Kommunerna är därmed skyldiga att inrätta en intern rapporteringskanal för ändamålet senast fr.o.m. den 1.4.2023 och för Kronoby kommuns del blir den tillgänglig via kommunens webbsida.

Rapporteringskanalen är inte en allmän kanal för ”feedback” utan en tjänst som inrättas uttryckligen för rapportering av allvarliga överträdelser. Rapporterna som kommer in hanteras av arbetarskyddschefen och/eller ekonomi- och personalchefen. Behandlingen sker konfidentiellt och obehöriga får inte åtkomst till informationen.

Mera detaljerad information om ämnet finns bl.a. på Kommunförbundets webbsida.

 

 

Lupapiste

Kronoby kommuns byggnadstillsynsbyrå tar i bruk Lupapiste 3.4.2023. Lupapiste är en webbaserad tjänst som gör det möjligt för kommuninvånarna att sköta sina tillståndsärenden elektroniskt.

I Lupapiste kan man ansöka om tillstånd i olika byggnadsärenden som bygglov och åtgärdstillstånd samt sköta anmälningsärenden elektroniskt istället för att lämna in handlingarna i pappersformat. Ansökningar och material går elektroniskt direkt in i kommunens system. Mer information samt anvisningar hittar du på byggnadstillsynens webbsidor samt på Lupapiste.

 

 

En miljon soppåsar

I april börjar den! Nämligen En miljon soppåsar-kampanjen! Vägen till en miljon soppåsar börjar i direktsändning den 13 april kl. 20:00 på Yle TV1 och Yle Arenan. Kampanjens beskyddare är republikens presidents maka, doktor Jenni Haukio.

Under våren samlar hela Finland in en miljon påsar skräp. I den två månader långa städtalkot slår 130 kommuner eller städer, ett antal organisationer och grupper samt kända ansikten vid Yle ihop sina krafter med alla finländare för att samla in en miljon påsar skräp från omgivningen.

Kommunens ungdomsfullmäktige kommer att ordna städtalko i Kronoby, Nedervetil och Terjärv i maj och om den informerar vi mera om i ett senare skede, men redan före det kan vem som helst delta i kampanjen.

 

Så här deltar du i kampanjen:

  1.     Ta med skräpplockare, handskar och en tom påse
  2.     Gå ut – ensam eller tillsammans
  3.     Samla in skräp från din omgivning
  4.     När soppåsen är full för du det skräp som du samlat in till kärlet för blandavfall.
  5.     Ange antalet soppåsar som du samlat in på den ort där du samlat in skräp på adressen svenska.yle.fi/miljonsoppasar

Räknaren uppdateras i realtid. Utöver det gemensamma goda kommer det alltså att vara en riktig tävling mellan orterna i Finland!

 

 

Samåkningstjänst

Ett sätt att få ner bränslekostnaderna på är att samåka. Känner du kanske någon som ska åt samma håll på morgnarna?

Om inte, testa gärna Jakobstadsregionens samåkningstjänst Kimppakyydit.com – den fungerar i hela Kronoby kommun plus i våra grannkommuner. Den enda kostnaden som kan tillkomma är om chauffören önskar att man delar på bränslekostnaderna.

Mer info hittas här: https://www.jakobstadsregionen.fi/samakningstjanst-i-jakobstadsregionen/

 

 

Upptäck uteträning

Kom med på uteträning tillsammans! Vi tränar mångsidigt styrka och kondition, övningarna går att anpassa efter den egna nivån. Vi träffas sammanlagt 5 gånger under våren, samma tid varje vecka. Ta på bekväma skor och vattenflaska med. Anmäl dig senast 14.4 med namn och plats, gärna på whatsapp/mejl till motionsinspiratör Frida 040 5878 199, frida.akerlund@kronoby.fi.

Kronoby Start 17.4 kl. 17:30 Idrottshallen

Nedervetil Start 18.4 kl. 17:00 Utegymmet

Terjärv Start 18.4 kl. 18:30 Utegymmet

 

 

MI informerar

Läsåret börjar närma sig sitt slut, men på MI har vi flera kursstarter kvar. Strax efter påsk har vi planerat in Första hjälp 2 med Marcus Nyberg i Terjärv skola. Fhj 2 ger kunskaper och färdigheter för mer krävande situationer och olycksförebyggande. Vi fortsätter också lära oss hur man använder defibrillator.

Fredag 14.4 håller Sven-Olof Ray en musikföreläsning på Kvarnen. Han berättar om sin verksamhet inom musiklivet i Kronoby.


Det har blivit en tradition att erbjuda Robot workshop med Jonny Björkström den första sommarlovsveckan. Kursen hålls på Kvarnen och passar de som är 13 år och äldre, mat och mellanmål ingår i kursavgiften. Deltagarna delas in i lag som har fem dagar på sig att bygga och programmera en robot med Lego Mindstorms. Veckan avslutas med en final på fredag som familjerna får komma och följa.


För dig som är intresserad av att lära dig hur man kan använda brännässlor, maskrosor osv. i matlagningen kan vi rekommendera kursen Ätbara vilda örter. Kursen hålls på Kolam byahem två kvällar och en lördag i maj. Som lärare fungerar Annika Möller-Nilsson.


MI erbjuder också flera sommarträningskurser och som nyhet en yogaretreat. Mer info om dem och om andra aktuella kurser hittar du på hemsidan mi.kvarnen.fi där du också kan anmäla dig. Följ oss gärna på Facebook och Instagram så hålls du uppdaterad om vad MI har på gång.

För tillfället planerar vi nästa läsår. Om du har önskemål om kurser och föreläsningar till hösten 2023 och våren 2024 ta kontakt med oss på MI. Vi söker också ständigt fler timlärare. Vi hörs och syns på kurs!

 

 

Du kan läsa nyhetsbrevet i pdf-format här (pdf, 2.5 Mb)