Nominera en mottagare av utmärkelsen En hälsosam gärning

 

25.10.2021

 

I Soites område lanseras nu utmärkelsen En hälsosam gärning (Terve teko) som årligen delas ut till en sammanslutning, en förening eller ett företag som på ett innovativt sätt har främjat hälsosamma levnadsvanor för befolkningen i regionen. Utmärkelsen utdelas av kommunerna i Mellersta Österbotten och Kronoby tillsammans med Soite. År 2021 kommer även idrottsförbundet Keski-Pohjanmaan liikunta ry att vara med och dela ut utmärkelsen. Utmärkelsen kommer att delas ut till i början av december varje år.

 

Temat för utmärkelsen år 2021 är hälsomotion; att bli mer aktiv i vardagen, varje dag.

 

Via länken nedan kan du nominera en sammanslutning, en förening eller ett företag som du tycker förtjänar att motta 2021 års utmärkelse som erkännande för sin verksamhet. Förslag på mottagare kan lämnas under perioden 25.10 – 8.11.2021.

 

https://link.webropolsurveys.com/S/A45A40FB0002E8B8