Medborgarbudgeten går till en motionstrappa i Kronoby

 

 

12.4.2024

 

 

Kronoby kommuns första medborgarbudget på 20 000 euro går till en motionstrappa i Kronoby kommundel.

 

Förslaget om en motionstrappa fick flest röster i omröstningen – 260 röster.

 

Totalt 703 personer deltog i omröstningen och rösterna fördelades så här:

  1. En motionstrappa, 260 röster, 37 %
  2. Mera redskap till en befintlig lekpark, 157 röster, 22,3 %
  3. Gör en vandringsled ännu bättre, 150 röster, 21,3 %
  4. En utomhus skridskobana under vintern, 72 röster, 10,2 %
  5. En hundpark, 64 röster, 9,1 %

 

Av de 260 personer som röstade på en motionstrappa valde 106 röstande (40,8 %) placeringsalternativet Kronoby. 98 personer (37,7 %) röstade på Terjärv och 55 (21,2 %) på Nedervetil. En valde att inte ta ställning till placeringen.

 

Nästa steg är att planera var kommunen bäst kunde placera en motionstrappa i Kronoby kommundel.