Fullmäktigemöte 13.6

 

 

13.6.2022

 

Undantagsvis blir det ingen direkt sändning i Youtube från kvällens fullmäktigemöte.

 

Man kan följa med mötet via Teams via länken:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjliNjdmY2EtOTlhZC00MWVkLWE1NDctZGI5YTdjNzkyOThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc9bd1-f0b4-4218-970d-2d80eaefe4b5%22%2c%22Oid%22%3a%22633f3cf7-221e-4c60-9a36-acb184127bdb%22%7d

eller på plats i Kommungården.

 

Mötet börjar kl. 18.00.