Kunnanvaltuuston kokous 13.6

 

 

13.6.2022

 

Poikkeuksellisesti tänä iltana ei ole suoraa lähetystä Youtubeen valtuuston kokouksesta.

 

Kokousta voi kuitenkin seurata Teamsin kautta:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjliNjdmY2EtOTlhZC00MWVkLWE1NDctZGI5YTdjNzkyOThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc9bd1-f0b4-4218-970d-2d80eaefe4b5%22%2c%22Oid%22%3a%22633f3cf7-221e-4c60-9a36-acb184127bdb%22%7d

tai paikan päällä Kunnantalolla.

 

Kokous alkaa klo. 18.00.