Begäran och utlåtande om social- och hälsovårdsreformen

 

Begäran och  utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av  ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet  och om inrättande av landskap

 

 

ETT STEG I TAGET!

 

  1. Propositionsutkast med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet  och om inrättande av landskap
  2. Begäran om utlåtande från kommunerna (senast 24.9 2020)
  3. Regeringen och ministerierna behandlar utlåtandena
  4. Lagen godkänns 2021
  5. Landskapsval 2022
  6. Lagen träder i kraft 2023

 

 

Steg 1. Kronoby kommun ger sitt utlåtande, ”den kommunala valfriheten gällande service över landskapsgränserna måste tryggas i lag” (september 2020)

 

Steg 2. Om det inte är möjligt i den nya lagstiftningen att fortsätta som idag väljer vi i vilket landskap vi vill vara (2021-2022)

 

 

Läs mera om reformen via denna länk

 

 

t.f kommundirektör  Ulf Stenman