Februari nyhetsbrev

 

 

24.2.2023

 

 

Nu kan du läsa nyhetsbrevet också i pdf-format via denna länk (pdf, 2.2 MB).

 

 

Personalstrategi

Vi har tagit fram en ny och visuell personalstrategi som synliggör hur vi ska göra för att locka och behålla fantastiska arbetstagare. Vill du veta hur kommunen jobbar för att främja en attraktiv arbetsgivarimage, en välmående personal samt en motiverande och proaktiv arbetsplats? Klicka på denna länk som tar dig direkt till strategin.

 

Välfärdsplan

Vi har även utarbetat en ny välfärdsplan. I planen beskrivs hur vi ska främja välfärd hos kommunens invånare under åren 2023–2026. Som en del av planen ingår även en välfärdsberättelse för åren 2020–2022: Denna innehåller en redogörelse över vidtagna hälsofrämjande åtgärder samt en mängd olika typer av statistik gällande hur väl vår kommun främjar hälsa jämfört med landets övriga kommuner.

 

I statistiken framgår exempelvis att det allmänna hälsotillståndet och övervikt hos unga samt svåra fallolyckor bland äldre är områden som vi behöver jobba med för att förbättra. Positivt är att, sett till övriga landet, känner sig våra unga sällan ensamma, det sker få egendomsbrott och vi har ett mycket högt valdeltagande i kommunen.

 

För att läsa om hur vi främjar en god fysisk, psykisk och social hälsa, klicka på denna länk som tar dig direkt till välfärdsplanen.

 

 

Detaljplan för Grovfurbacken

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen för Grovfurbacken, som finns på västra sidan av Murickvägen. I planen finns inritat 6 tomter för egnahemshus samt 2 större tomter där man får bygga egnahemshus och även uppföra hallar för icke miljöstörande verksamhet på samma tomt.

 

 

Stipendier

Nu kan unga mellan 16 och 24 år, som studerar på andra stadiet eller vid folkhögskola och som per 31.1.2023 har Kronoby som hemkommun, söka stipendier på 75 euro. Högst 31 stipendier kommer att delas ut.
Fritt formulerade ansökningar, som bör innehålla namn, skola, bankuppgifter samt kommundel, sänds senast 6.4.2023 per e-post till kronoby.kommun@kronoby.fi eller per post till Kronoby kommun, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby.

 

 

Sportlovsprogram
Vecka 9 har skolorna sportlov och som vanligt ordnas det program för barn och unga. Sportlovsprogrammet har blivit utdelat i skolorna i årskurs 1–6 och programmet hittas också via denna länk.
Det bjuds bland annat på nerfkul, gratis skrinntider i Kronoby och Terjärv ishallar, filmmaraton, resa till Seinäjoki och gratis simning i Karleby simhall.

 

 

Wasa Teater

I mars är det igen dags för vår traditionella teaterresa till Wasa Teater. Vi har bokat 50 biljetter till föreställningen Man får väl ställa upp 25.3 och bussen fylls i anmälningsordning.
Resan (inkl. teaterbiljett) kostar 50 euro (40 euro för studerande).
Anmälningar tas emot i LUCKAN tel. 050-347 0527 (må-fre 10-16) eller luckan.karleby@kulturosterbotten.fi
Bussen startar i Terjärv (SEO) kl. 9:30, kör via Nedervetil (Sale) kl. 9:50, Karleby busstation kl. 10:10 och Kronoby Idrottshall kl. 10:30.
Vi har reserverat tid för att hinna äta lunch i Vasa innan föreställningen som börjar klockan 14.
Det är möjligt att delta med KAIKUKORT genom att meddela det i samband med anmälan. 

Resan ordnas i samarbete med Kronoby kommun, Karleby stad och Luckan i Karleby.

Välkommen med!

 

 

Riksdagsval

Snart är det dags för riksdagsval. Riksdagsval förrättas söndagen den 2 april och förhandsröstningen ordnas 22–28.3 i Kommungården, Nedervetil bibliotek, Terjärv bibliotek samt valbussen. Förhandsröstningsställena är öppna måndag och onsdag-fredag kl. 9-17, tisdag kl. 9-20 och lördag-söndag kl. 10-13. Valbussens tidtabell kommer ut på kommunens webbsida två veckor innan förhandsröstningen börjar.

 

 

Valpaneldebatt på huvudbiblioteket

Paneldebatt hålls på Kronoby huvudbibliotek onsdag 15.3.2023 kl. 18:00. Moderator är tf. kommundirektör Marcus Henricson. Tillfället är tvåspråkigt och öppet för alla intresserade. Biblioteket bjuder på kaffe/te och saft med tilltugg.

Biblioteket har bjudit in alla partier som är med i riksdagsvalet till en paneldebatt. Har du en fråga du vill att riksdagskandidaterna skall besvara? Du kan skicka din fråga på förhand till bibl.kronoby@kronoby.fi med rubriken Paneldebatt 2023.

 

 

Medborgarträff om cykelväg i Nedervetil 22.3

Kommunen ordnar medborgarträff angående den nya cykelvägen i Nedervetil 22.3.2023 kl. 17:30-19:00 i Nedervetil skola. Tilläggsinfo kommer närmare träffen på webbsidorna och sociala medier.

 

 

Cykelprojektet Pigga pedister – Pirteästi polkien
Psst! Här kommer ett hett cykel-scoop: Vi kan glatt meddela att kommunen har beviljats 23 500 € i statsunderstöd för ett omfattande cykelprojekt. Med projektet vill vi göra en storsatsning på cykling och lyfta fram möjligheten och fördelarna med att välja cykeln framom bilen – både vid kortare och längre sträckor. Projektet riktar sig till den arbetsföra befolkningen, kommunens anställda samt till barn och unga. Med projektet hoppas vi kunna spara på naturens resurser, utveckla hållbara färdsätt och bidra till många hälsofördelar på köpet.
Projektet pågår under hela år 2023 och innefattar exempelvis cykelkampanjer, tävlingar och möjligheten att testa elcyklar. Mer info kommer snart. Håll också utkik efter vår info-flyer som dimper ner i postlådan under våren.