Fågelinfluensa

 

 

21.7.2023

 

 

Ett högpatogent fågelinfluensavirus har konstaterats i våra omkringliggande landskap och genom Livsmedelsverkets beslut per 20.7.2023 omfattas Österbotten av förbud och åtgärder för att förhindra smittspridningen.

 

Inom smittade zoner är det förbjudet att hålla fjäderfä och fåglar i fångenskap utomhus. Förbudet gäller även ekologiska produktionsanläggningar.

 

Åtgärder i smittade zoner för att förhindra smittspridning:

 

  • Det är också förbjudet att besöka anläggningar med fjäderfä eller fåglar i fångenskap, förutom i specialfall. 

  • Personer som besöker anläggningarna ska klä sig i skyddskläder som endast används vid anläggningen i fråga och byta skor i samband med in- och utgång. Dessutom ska händerna tvättas och desinficeras när man kommer till anläggningen. Om det inte är möjligt att tvätta händerna måste man ändå desinficera händerna.

  • Fåglarnas foder och strö ska förvaras så att vilda fåglar inte kommer i kontakt med det.

 

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och smittan kräver i allmänhet nära kontakt med en insjuknad vildfågel, fjäderfä eller deras sekret.

 

Under tjänstetid kan du anmäla om massdöd av vilda fåglar eller enstaka döda rovfåglar till Mellersta Österbottens miljöhälsovårds tillsynsveterinär. Utanför tjänstetid kan du göra anmälan till jourhavande kommunalveterinär. Ingen anmälan behöver göras till tillsynsveterinären om enstaka döda måsar.

 

Anmäla massdöd av vilda fåglar:

 

Veterinär Pihla Markkola p. 040 488 2999

Veterinär Annukka Nikula p. 040 489 2240

Utanför tjänstetid jourhavande kommunal veterinär hittar du via denna länk.