Anbudsförfrågan på vinterunderhåll

 

 

26.6.2023

 

Tekniska kansliet i Kronoby kommun begär anbud på vinterunderhåll av byggplanevägar och enskilda vägar som kommunen underhåller.

 

Entreprenadtiden är 3 + 2 år /vintern 2023/24 - vintern 2025/26 och option för vintern 2026/27 och vintern 2027/28). Entreprenaden är indelad i 7 st. föreslagna rutter och arbetet innefattar snöplogning, halksandning och plogmarkering.

 

Skriftliga anbud bör inlämnas senast torsdag 17.8.2023 kl. 16:00. Anbudsförfrågan och mer info hittas i Hilma-tjänsten.