Kommungården är stängd 1.7 - 2.8.2019


Kommungården är stängd  1.7 - 2.8.2019,   infopunkterna i Nedervetil och Terjärv följer bibliotekens öppethållningstider.

Vid akuta ärenden kan följande telefonnummer kontaktas:

-  avbytarservice                                                              journummer 050-5625709
-  byggnadsinspektionen                                                040-1385653 och 040-7142187
-  fastigheter/ vägunderhåll                                           040-7142187 och 050-0162007
-  Kronoby Bostäder                                                         040-4856212
-  socialarbetare                                                                06-8289111, Karleby stads växel
-  småbarnspedagogik    Kronoby, Kvarnbo              040-7142166 eller 040-7142176
                                      Nedervetil, Solrosen                  040-7142202
                                      Terjärv, Näckrosen                     040-7142205 eller 040-7142206
-  Landsbygdsavdelningen                                              044-7557686
-  Kronoby Vatten och Avlopp                                      journummer 040-7142165

Kungörelser och handlingar till påseende finns 1.7 - 2.8 på huvudbiblioteket i Kronoby.

Kommunstyrelsen