Vi söker projektkoordinatorer inom småbarnspedagogik

 

 

10.2.2023

 

 

Vi söker två initiativrika och samarbetsinriktade PROJEKTKOORDINATORER inom småbarnspedagogik för införande av kvalitetsbedömningssystemet Valssi i Jakobstadsregionen (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre).

 

Anställningstiden är 7.8.2023-30.6.2024 och anställningarna är 80–100% (29h–36,25h/v) enligt överenskommelse. Lönen är 3100 euro/månad och anställningsvillkoren enligt AKTA. Behörighetskrav är lämplig högskoleexamen och personliga kvalifikationer. Koordinatorerna behöver behärska både svenska och finska. Erfarenhet av arbete inom småbarnspedagogik eller förskola räknas som en merit. En koordinator har sin arbetspunkt i Kronoby och den andra i Pedersöre.

 

Projektets mål är att skapa effektiva, välfungerande och användarvänliga strukturer för utvärdering och utveckling av småbarnspedagogiken.

 

Den ena koordinatorn ska planera och genomföra användarutbildningar i systemet Valssi för olika personalgrupper inom småbarnspedagogiken. Koordinatorn handhar även beredningen av internt utbildningsmaterial utgående från NCU:s riktlinjer.

 

Den andra koordinatorn ska utveckla personalens kompetens i självutvärdering och utvärdering av pedagogiska processer. Koordinatorn handleder och fortbildar personalen i förnyandet av bedömningsprocesserna.

 

Arbetet kommer att till stor del ske i regionens daghem i samarbete med personalen samt inom fortbildningsnätverket Se barnet.

 

Ansvars- och arbetsuppgifterna för koordinatorerna är separata, men samarbetet är viktigt för att säkerställa helhetsmässig kvalitet inom projektet. Personalens stödbehov kartläggs kontinuerligt och koordinatorerna ska rikta stöd och handledning till de enheter där behov finns.

 

Tilläggsuppgifter ges av Carina Ahlström, chef för småbarnspedagogik och förskola, 050 3045021, carina.ahlstrom@kronoby.fi

 

Ansökan och CV ska vara inlämnad senast 23.2.2023 kl. 12.00 via www.kuntarekry.fi   Intervjuer ordnas 14.3.2023 kl.13.30-16.00.