Anskaffning av lastbil för vägunderhåll

 

 

28.2.2023

 

Tekniska verket vid Kronoby kommun begär in offerter på en tvåaxlad lastbil som lämpar sig för sommar- och vinterunderhåll av vägar och områden. Anbudsförfrågan och mer info hittas i Hilma-tjänsten.