Bidrag till föreningar

 

 

28.1.2023

 

Sektionen för livskvalitet delar ut bidrag inom kultur-, ungdoms-, idrotts- och välfärdssektorn. Ansökningstiden för bidragen i år är 30.1 - 19.2.2023.

 

Mera information om bidragen samt ansökningsblanketterna hittas under kultur och fritid.

 

Fritidskoordinatorn svarar på frågor om bidragsansökning.