Bidrag till föreningar och grupper

 

5.2.2021

 

Bildnings- och fritidsnämnden delar ut bidrag till föreningar och grupper som håller på med kultur, ungdomar eller idrott. Ansökningstiden för bidragen i år är 8.2 - 26.2.2021.

 

Mera information om bidragen samt ansökningsblanketterna hittas under kultur och fritid.

 

Fritidskoordinatorn svarar på frågor om bidragsansökning.