Coronainfo 29.11.

 

Corona-uppdatering 4.12.2020

Enligt de senaste rekommendationerna från Soite (3.12.2020 ) rekommenderar man inga sammankomster med över 10 vuxna personer. Regionförvaltningsverket har därtill förbjudit sammankomster på över 20 personer under tiden 2.12 - 21.12.2020.

Kronoby följer rekommendationerna och förbudet. För verksamheten innebär det att bokbussen slutar trafikera från och med måndag 7.12 2020.

I övrigt gäller tidigare bestämmelser gällande verksamheterna.

 

 

Komplettering 2.12.2020:
Rekommendationer i Soites område när coronavirusepidemin är i accelerationsfasen - RFV förbjuder sammankomster på över 20 personer under tiden 2.12 - 21.12.2020.

Rekommendationerna i Soites område när coronavirusepidemin är i accelerationsfasen — RFV förbjuder sammankomster på över 20 personer

 

Kronoby följer Mellersta Österbotten/ Soites rekommendationer gällande covid -19.

 

Kom ihåg att fortfarande är ansvaret vårt eget, varje individs egna beslut hur man följer råden och rekommendationerna.

 

Julen är på kommande och vi har fortfarande ett besvärligt läge som kräver allas försiktighet och delaktighet i bekämpandet av pandemin.

 

Fortfarande hålls Kommungården stängd och om besök överenskommes. Vid  besöket används munskydd. Möten ordnas som hybridmöten med möjlighet att delta på distans.

 

MI, skolorna och småbarnspedagogiken ger information separat.

 

Rekommendationer gällande sammankomster och hobbyverksamhet

 

Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för covid-19 preciserade sina rekommendationer gällande sammankomster och hobbyverksamhet. Rekommendationerna träder i kraft 29.11.2020 och gäller till och med 21.12.2020.

 

  • Det rekommenderas att inga privata sammankomster på över 20 personer ordnas. Masker används också vid mindre sammankomster ifall säkerhetsavstånd inte kan hållas. Det önskas att ordnande av onödiga privata sammankomster undviks.

 

  • När det gäller hobbyverksamhet för personer som är över 20 år rekommenderas det att all hobbyverksamhet inomhus i grupper på över 20 personer (t.ex. hobby-, spel- och tävlingsverksamhet i lag- och kontaktsporter, körverksamhet och alla andra hobbyer inomhus) avbryts för perioden 30.11 – 21.12. Rekommendationen gäller inte sådan hobbyverksamhet för vuxna där säkerhetsavstånden mellan deltagarna de facto hålls under hela träningen. När det är möjligt, lönar det sig att flytta hobbyverksamheten utomhus.
  • Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta, men säkerhetsavstånden ska hållas och hygienpraxis iakttas. Det rekommenderas att spel- och turneringsverksamhet ordnas utan publik.

 

  • Det rekommenderas att alla onödiga resor undviks.

 

  • Det rekommenderas att lillajul firas på distans, med ansiktsmasker och med vederbörliga försiktighetsåtgärder.
  • Besöksförbuden som gäller i Soites enheter följs omsorgsfullt och man sköter säkerheten vid besöken.
  • Vänligen sök dig till test också om du har endast lindriga symtom.