Vi söker en assistent

 

 

13.10.2022

 

 

Vi söker en ASSISTENT för barn med särskilda behov till ett daghem i Kronoby. Anställningen är tidsbunden och tillträds enligt överenskommelse med arbetstid i medeltal 20h/vecka.

 

Behörighetskravet är tillräcklig arbetserfarenhet och personliga kvalifikationer ss. ansvarsförmåga och noggrannhet, gärna närvårdarexamen. Ditt bemötande och din initiativförmåga är viktiga egenskaper.

 

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. Kommunen är tvåspråkig, med förvaltningsspråk svenska.

 

Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

 

Ansökan och CV ska vara inlämnad senast 24.10.2022 kl. 12.00 via kuntarekry.