Vinterunderhåll


Första ordentliga snön har nu kommit och vinterunderhållet är igen aktuellt.
Kommunen har gjort kontrakt med 6 stycken entreprenörer angående vinterunderhåll.

Alla entreprenörer har undertecknat samma kontrakt med följande villkor:
- entreprenören utför plogning och halksandning samt plogmarkering av kommunens byggplanevägar samt enskilda vägar
- entreprenören bör följa med förhållanden på sin rutt så att vägarna i regel är farbara på morgonen. Vid lös snö plogas när snötäcket är minst 7 cm. Vid blisnö och drivsnö bör plogningen bedömas skilt så att framkomligheten garanteras
- vid halksandningen prioriteras skoltransportrutterna.

 Eftersom entreprenörerna finns på olika håll i kommunen, tar det sin tid att komma ut till alla ställen.