Anbudsförfrågan på vinterunderhåll vid fastigheter

 

 

17.8.2023

 

 

Tekniska kansliet i Kronoby kommun begär anbud på vinterunderhåll vid kommunens fastigheter.

 

Entreprenadtiden är 3+2 år (vintern 2023/24 – vintern 2025/26 och option för vintern 26/27 och vintern 27/28). Entreprenaden är indelad i 3 områden och arbetet innefattar snöplogning och halksandning.

 

Anbuden ges som timpris för snöplogning och halksandning. Timpriset skall innehålla alla kostnader inkl. dejourering. För använd halksand ges pris per ton. Alla priser ges moms 0 %.

 

Anbudspriser gäller för säsong 2023/24 och binds till kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2020=100 2023/04 index som är 133,9. Prisjustering görs årligen i augusti enligt april index.

 

Områden är följande:

  • Terjärv centrum (terjärv vårdcenter, gamla terinit, daghem, brandstation, skolområdet, bibliotek). Möjlighet att använda halksand 4-8 från kommunens lager vid salthallen
  • Nedervetil centrum (skola, gillesstugan, brandstation, rinken, daghem, servicecenter)
  • Kronoby centrum (skolområdet, kommungården, gamla veterinärhuset, samlingshuset, hälsostation, slottebo, kvarnbo, brandstation, sandbacka vårdcenter)

 

Lämplig maskinpark förutsätts, t.ex. traktor/hjullastare med en vikt över 4000 kg utrustad med schaktblad/snöplog och sandspridare. Chauffören ska ha giltigt vägskydd 1 – kort.

 

Vid bedömning av anbuden utgör timpris för snöplogning 50 %, timpris för halksandning 30 %, maskinparkens ålder 10 %, erfarenhet 10 %. Förbehålls rätt att även förkasta samtliga anbud.

 

Entreprenören förbinder sig till att leverera alla nödvändiga intyg enl. beställaransvarslagen 1233/06 innan avtal undertecknas. Entreprenören förbinder sig att använda eventuell GPS-uppföljningsapparatur som beställaren anskaffar.

 

Skriftliga anbud givna på bifogade anbudsblankett bör inlämnas senast fredagen 15.9.2023 kl. 16.00 under adress:

 

Kronoby kommun

Tekniska kansliet

Säbråvägen 2

68500 Kronoby

Märke ”Vinterunderhåll fastigheter”

 

Eventuella tilläggsuppgifter ges av Stefan Fagernäs tel. 040-1385653 eller via e-post stefan.fagernas@kronoby.fi

 

 

 

Anbudsblankett för vinterunderhåll (pdf, 73 kb)

Jämförelsetabell för vinterunderhåll (pdf, 115 kb)