Klimatstrategin uppdateras


Idag (27.6) öppnas en regional enkät på kommunernas hemsidor där invånarna ombeds säga vad de prioriterar inför uppdateringen av den regionala klimatstrategin och vad de själva är beredda att göra för klimatets skull.

– Vi vill veta var invånarna i våra fem kommuner tycker att tyngdpunkterna borde ligga i fråga om uppvärmning, trafik, planläggning med mera. Vi frågar också vad de själva är beredda att göra för klimatets skull. Invånarna kommer att tillfrågas också i ett senare skede av strategiarbetet, säger Sofia Zittra-Bärsund, miljövårdschef i Jakobstad.

Enkäten kan besvaras fram till den 28 juli. Bland de som deltar lottar kommunerna ut fina priser.

I arbetsgruppen ingår miljötjänstemännen i Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby, stadsdirektör Mats Brandt samt representanter för utvecklingsbolaget Concordia och Österbottens avfallsnämnd.

Länk till enkäten hittar du här.

Mer information: Karin Björkgård, miljövårdssekreterare i Kronoby, 050 3435 808, karin.bjorkgard@kronoby.fi eller Sofia Zittra-Bärsund, miljövårdschef i Jakobstad, 044 785 1678, sofia.zittra-barsund@jakobstad.fi