67 idéer till medborgarbudgeten – nu är det dags att rösta!

 

 

15.3.2024

 

 

Kommunen fick in hela 67 idéer på vad medborgarbudgeten 2024 ska användas till. Tack för stort deltagande i idéjakten.

 

Vi har valt ut fem förslag som är möjliga att förverkliga med anslaget på 20 000 €, så nu är det dags att rösta!

 

Här är de utvalda förslagen:

 

1. Mera redskap till befintlig lekpark, vilken?

- Verners park i Kronoby

- Murick simstrand i Nedervetil

- Heimsjö simstrand i Terjärv

 

2. Gör en vandringsled ännu bättre, vilken?

- Haltbacken – Lillträsk

- Höbäck – Sarjärv

- Nedervetil vandringsled

 

3. En hundpark förverkligas i

- Kronoby

- Nedervetil

- Terjärv

 

4. En motionstrappa byggs i

- Kronoby

- Nedervetil

- Terjärv

 

5. En utomhus skridskobana under vintern i

- Kronoby

- Terjärv

 

 

Omröstning pågår 15.3-1.4.2024. Alla fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i Kronoby kommun får rösta en (1) gång.

 

Länk till röstningsformuläret.