Är du vår nya tekniska chef?

 

 

1.7.2022

 

 

Vi söker en mål- och utvecklingsinriktad, innovativ ledare med god samarbetsförmåga och goda insikter inom tekniska sektorn. Du behöver ha förtrogenhet med förvaltning och ekonomi.

 

Tekniska chefen ingår i kommunens ledningsgrupp och har utvecklings-, resultat- och personalansvar för kommunens tekniska sektor.

 

Tekniska chefen ansvarar för beredning och föredragning av ärenden som handläggs av tekniska och miljönämnden, uppföljning av budget för tekniska sektorn, leder projektplanering inom fastigheter samt ansvarar för anbud och kontrakt för fastigheter och vägar. Till tekniska chefens uppgifter hör även samordning av vatten- och avloppsförsörjningen via kommunala vattentjänstverk.

 

Formella behörighetskrav är högskoleexamen och goda kunskaper i svenska och finska.

 

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Tjänsten som teknisk chef besätts tillsvidare med sex månaders prövotid. Personer som söker kan lämplighetstestas och den person som väljs bör lämna in godtagbart läkarintyg innan tillträde.

 

Ansökan jämte CV och löneanspråk lämnas in senast 5.8 2022 kl. 14.00 via Kuntarekry. Mera information ges av kommundirektör Malin Brännkärr på telefon 040 534 7727 eller malin.brannkarr@kronoby.fi