Januari nyhetsbrev

 

 

27.1.2023

 

 

Nytt år och nya möjligheter! Här kommer årets första nyhetsbrev med en hel massa information om ett och annat.

 

Nya ansikten i Kommungården

Vi har fått en ny ekonomi- och personalchef i huset. Linda Manns hoppar i styret efter några veckor men hon jobbar redan nu sida vid sida med Sissi. Tf. kommundirektör Marcus Henricson börjar idag (27.1) och jobbar tillsammans med Malin tills hon börjar sin föräldraledighet 2.2.

Vi önskar Linda och Marcus välkommen i huset samt Malin en skön föräldraledighet!

 

Cykelförmån för anställda

För att uppmuntra sina anställda till hållbara färdsätt till och från jobbet har kommunen infört en cykelförmån för anställda. I praktiken innebär förmånen att den anställda via jobbet kan köpa en cykel på avbetalning. Genom denna cykelsatsning hoppas man uppnå ökade hälsofördelar och mindre utsläpp.

 

Klädförmån för anställda inom småbarnspedagogik och förskola

Vid årsskiftet togs det även i bruk en klädförmån för anställda i barngrupperna inom småbarnspedagogik och förskola. Satsningar på utepedagogik och mångsidiga lärmiljöer kräver ordentlig utrustning av anställda som nu ges en årlig ersättning för arbetskläder av typen friluftskläder.

 

Kommunens plan för klimatåtgärder för år 2023

Under år 2022 godkändes kommunens plan för klimatåtgärder och det kan konstaterats att de i planen uppställda målen har varit realistiska: nästan alla mål planerade för år 2022 har kunnat uppfyllas!

 

Nedan följer ett axplock av alla de fina åtgärder som gjorts under året:

  • Alla grundskolor jobbar enligt Grön flagg-programmet
  • Det har byggts nya cykeltak
  • Invasiva växter har bekämpats runtom i kommunen
  • Digitala underskrifter av protokoll har tagits i bruk
  • Det har ordnats skräpplockningstalko med ungdomsfullmäktige
  • Priset för årets cykelpendlare har delats ut
  • Biblioteket och MI har ordnat ett gemensamt hållbarhetsevenemang
  • Cykelkampanjer har ordnats
  • En cykelförmån har införts

 

Nu blickar vi framåt på ett nytt år och nya klimatåtgärder! Om du vill läsa om målen för år 2022 och 2023 så hittas de på kommunens webbsida.

 

Vi minskar på matsvinnet

Nu kan man köpa överbliven skolmat från Ådalens skola. Priset om man fyller ett medhavt kärl på 0,5 liter är 2 euro. Man kan betala på plats vid skolköket med ResQ-appen eller kontant. Upphämtning av mat är mellan klockan 12.20 och 12.30 de dagar som det finns rester från skolmaten. Alla dagar finns det inte överbliven mat att köpas! Ådalens skola är pilotskola i januari och tanken är att detta körs snart i alla våra skolor och daghem.

 

Finska skolan

Arbetsgruppen för finska skolan har låtit göra en utredning gällande möjligheterna kring att starta upp en finsk skola i kommunen. Leif Jakobsson har i uppdrag som konsult gjort en rapport om olika möjligheter och alternativ. Arbetsgruppen har nu gett ett utlåtande där man ännu önskar se lite närmare på kostnader och även antalet elever som kunde tänkas börja i en finsk skola. Under våren kommer man också att diskutera med vårdnadshavare och höra deras åsikter i frågan. Arbetet och utredningarna fortsätter men inga beslut är ännu tagna.

 

Ny ungdomsfullmäktige

Nya representanter har valts till ungdomsfullmäktige och de har påbörjat sitt jobb för ungdomarna i kommunen. Ungdomsfullmäktige 2023-2024 består av Vivi Berlin, Filip Finnila, Minea Hansén, Ebba Hellman, Isak Hellman, Hugo Käld, Jim Wikström, Erica Åminne, Alexandra Åstrand och Elma Åsvik. Ungdomsfullmäktige har möten 3–4 gånger per år och deltar också på fullmäktigemöten och på ett av kommunstyrelsens möten. Om du vill veta mera om vad ungdomsfullmäktige håller på med, kan du följa dem via Instagram: ungdomsfullmaktigeikronoby eller Facebook: Ungdomsfullmäktige Kronoby.

 

Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde ansvarar nu för social- och hälsotjänsterna i Kronoby kommun. Primärvården, hemvården och boendeservicen i Kronoby kommun fortsätter i oförändrad form.  I akuta situationer, på kvällar och veckoslut kan invånarna i Kronoby även i fortsättningen söka sig till samjouren eller barnjouren på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Mer information om möjliga ändringar samt telefonnummer hittar du på välfärdsområdets webbsidor.

 

Vindkraftsprojekt

Kommunen planerar för en del vindkraftsprojekt. Projekten har nyss påbörjats och det kommer att ta flera år innan det sker något, om det sker något. Invånarna kommer kunna uttrycka sina åsikter om planerna vid flera tillfällen under processens gång. I Småbönders planeras Kvarnbacken vindkraft för 6–7 vindmöllor. Planeringen har startats och en MKB-utredning är under uppgörande. Jolkka vindkraft planeras för 9 vindmöllor. Planläggningsbeslut är beviljat. Lanjärv vindkraft mellan Kolam och Snåre planeras för 9–30 vindmöllor. Planeringen startas under våren 2023.

 

Sommarjobbare

Kommunen anställer igen 35–40 ungdomar för sommaren 2023. Sökande bör vara födda 1998–2007. Kommunen anställer ungdomar både inom den egna verksamheten och även i andra hand vid kommunens dotterbolag samt boenden. Ansökningsblanketten kommer ut på kommunens webbsida under februari.

 

En miljon soppåsar -kampanj

Kommunen kommer i vår att delta i Yles En miljon soppåsar -kampanjen som startar 13.4. Tanken är att varje deltagande kommun ska samla skräp från diken och allmänna platser. Vem som helst får delta och då man samlat en påse skräp, får man gå in på Yles kampanjsida och skriva mängden soppåsar man samlat för Kronoby kommun. Mängden samlade soppåsar kan ses i realtid på sidan. Dessutom kommer det att ordnas gemensamma städtalkon som vi informerar mera om närmare kampanjen.

 

Marknadsföringsvideo

Vi har en ny promovideo för kommunen. Den finns redan på YouTube och kommer även ut på Facebook idag. Så ta en titt på den och säg vad du tycker om den.