Timlärare i engelska i Kronoby gymnasium

 

23.4.2021

 

Kronoby kommun söker en timlärare i engelska till Kronoby gymnasium. Studier i filosofi och kunskap för att undervisa i ämnet samt kunskap och förmåga att fungera som datastöd i gymnasiet räknas som meriter. Behörighet för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). De som kallas till intervju ombeds att ta med examens- och arbetsintyg i original och kopia av dem.

 

Tjänsten besätts tillsvidare från 1.8.2021 med sex (6) månaders prövotid.

 

Vi förväntar oss positivt engagemang för våra studerande, gott och flexibelt samarbete med övriga kolleger samt vilja att utveckla gymnasiet tillsammans.

 

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag enligt Lag 504/2002.

 

Ansökan via Kuntarekry före 7.5.2021 kl.14.00.

 

Närmare information ger rektor Viola Storbacka tfn 044 2942394, viola.storbacka@kronoby.fi och bildningschef Carina Ahlström tfn 040 6610169, carina.ahlstrom@kronoby.fi