Vi söker en byggnadsinspektör, en sakkunnig inom fastigheter samt en fastighetsskötare

 

 

16.9.2022

 

 

Är du vår kommande byggnadsinspektör?

 

Vi söker en tjänst- och samarbetsvillig, kunnig och utvecklande biträdande byggnadsinspektör som övergår till ordinarie byggnadsinspektör när vår nuvarande byggnadsinspektör går i pension under nästa år.

 

Den biträdande byggnadsinspektören ansvarar för uppgifter inom byggnadsövervakning, utförandet av syner, rådgivning i byggnadsärenden, utpålningar samt arbete inom fastighetsinventeringsprojektet. Som ordinarie fattar du dessutom tjänsteinnehavarbeslut om bygglov och andra lov inom byggnadstillsynen, dessutom bereder du vissa ärenden till tillståndssektionen, har förmansansvar samt har budgetansvar inom byggnadstillsynen. 

 

Formella behörighetskrav är lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen och goda kunskaper i svenska och finska. Inspektören skall dessutom ha tillräcklig erfarenhet av uppgifter i anslutning till projekteringen av byggnader och utförande av byggnadsarbete.

 

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Tjänsten som biträdande byggnadsinspektör som övergår till byggnadsinspektör besätts tillsvidare med sex månaders prövotid. Tillträde 1.11 eller enligt överenskommelse.

 

Ansökan jämte CV lämnas in senast 4.10 2022 kl. 14.00 via Kuntarekry. Mera information ges av kommundirektör Malin Brännkärr på telefon 040 5347 727 eller malin.brannkarr@kronoby.fi

 

 

 

Sakkunnig inom fastigheter

 

Är du bra på fastigheter? Är du också samarbets- och serviceinriktad och bra på att marknadsföra? Då är du kanske den sakkunniga vi söker inom fastigheter.

 

Runt 60 % av din arbetstid kommer att användas som för disponenttjänster för kommunens dotterbolag Fastighets Ab Kronoby Bostäder. Det betyder att du ansvarar för Kronoby bostäders fastigheter och deras underhåll, hyr ut bostäder och håller kontakt med hyresgästerna samt har ansvar för administration och ekonomi. Den övriga tiden kommer du att arbeta med kommunens övriga fastigheter och vara involverad i t.ex. renoveringsprojekt.

 

Behörighetskrav är en för befattningen lämplig utbildning. Teknisk utbildning eller disponentutbildning räknas till fördel, men är inte ett absolut krav. En lämplig arbetserfarenhet räknas också till fördel. En god kunskap att i tal och skrift använda svenska samt att i tal använda finska behövs och även engelska räknas till fördel.

 

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Befattningen som sakkunnig inom fastigheter besätts tillsvidare med sex månaders prövotid. Tillträde 1.12 eller enligt överenskommelse.

 

Ansökan jämte CV lämnas in senast 4.10 2022 kl. 14.00 via Kuntarekry. Mera information ges av kommundirektör Malin Brännkärr på telefon 040 5347 727 eller malin.brannkarr@kronoby.fi

 

 

Fastighetsskötare

 

Tekniska avdelningen söker en fastighetsskötare till Kvarnbo och Slottebo daghem samt brandstationen i Kronoby och köptjänster säljes till Kronoby Bostäder. Till uppgifterna hör inre och yttre skötsel av fastigheterna.

 

Arbetet är mångsidigt och vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper i att bygga och reparera saker. Utförande av arbetsuppgifterna kräver också viss förståelse av VVS-apparater. Förutom vardagliga arbetet med skötsel och underhåll bör du ha möjlighet att delta i dejourering. 

 

Prövotid 4 månader.

 

Ansökningar via Kuntarekry senast 4.10.2022 kl.14.00.

Tilläggsuppgifter: Stefan Fagernäs 040 1385 653