Luvan voimassaoloaika ja pidennys

 

 

Rakennusluvan voimassaolo päättyy jos rakennustöitä, jolle on myönnetty rakennuslupa, ei ole aloitettu kolmen vuoden sisällä tai saatettu loppuun viidessä vuodessa.

 

Toimenpidelupa, ympäristötoimenpidelupa ja purkulupa erääntyy jollei rakennustyöt ole viimeistelty kolmen vuoden kuluessa.

 

Kunnan rakennusvalvonta voi jatkaa luvan voimassaoloaikaa työn aloittamista varten korkeintaan kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiselle edelleen löytyvät.

 

Työn loppuun saattamiselle aikaa voidaan jatkaa kerralla korkeintaan kolmella vuodella.

 

Anomus luvan voimassaoloajan pidentämisestä ei voida myöntää jos voimassaoloaika on päättynyt, vaan silloin tulee hakea uutta lupaa.

 

Anomus luvan pidentämisestä voi tehdä lähettämällä sähköpostia byggnadstillsyn@kronoby.fi

 

Anomuksessa tulee olla mukana seuraavat tiedot:

- yhteys- ja laskutustiedot

- luvan numero

- mitä anotaan