Ekopisteellä neljä kierrätysastiaa.

Jätehuolto

 

Kruunupyyn kunta on jätehuoltoyhtiö Ab Ekorosk Oy:n osakaskunta.

 

 

Karkeajätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanottoa varten kunnasta löytyy neljä hyötykäyttöasemaa ja useita ekopisteitä, jotka ovat kuntalaisten käytettävissä.

Jokainen kiinteistö on liitettävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen talousjätteen osalta. Talousjäte on lajiteltava biologiseen jakeeseen ja energiajakeeseen, jotka laitetaan eri jäteastioihin.

 

Pohjanmaan jätelautakunta tekee päätökset mm jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä, jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä määräajaksi, jne. Hakemus- ja ilmoituslomakkeita sekä lisätietoja löytyy Ekoroskin ja Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivuilta.