Oppilashuolto

Oppilashuolto on monialainen yhteistyö esikoulun, koulun, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä. Oppilashuollolla tuetaan oppilaan oppimista ja edistetään oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Oppilashuollon palveluihin kuuluu neuvonta-, kuraattori- ja psykiatripalvelut, jotka lapsen ja huoltajan on voitava saada laissa asetetun ajan sisällä.

 

Oppilashuoltoryhmä vastaa yhteisestä oppilashuollosta esikoulussa, mutta ei käsittele yksittäisiä asioita. Oppilashuoltoryhmä työskentelee yleisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin puolesta sekä vastaa siitä, että turvallisuus- ja kriisisuunnitelmat päivitetään.

 

Henkilökohtainen oppilashuolto hoidetaan pääsääntöisesti pedagogisten kysymysten ympärillä yhteistyönä esikouluopettajan, erityisopettajan ja huoltajien kesken. Tarvittaessa pyydetään asiantuntijaryhmä paikalle, johon ulkopuoliset asiantuntijat, kuten esimerkiksi neuvolahenkilökunta, psykologi, terapeutti tai sosiaalityöntekijä, kuuluvat.

 

Oppilashuolto tukee ja ylläpitää lapsen hyvää oppimista, hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia sekä lisää edellytyksiä näille.

 

Oppilashuollossa tavoitteena on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ehkäistä, havaita, lievittää ja välttää esteet kasvulle ja oppimiselle.

pask