Kasvomaskien jakelu vähävaraisille aloitetaan Soitessa

 

27.8.2020

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa kasvomaskien jakamisen vähävaraisille maanantaina 31.8.2020. Soite jakaa ensisijaisesti kankaisia kasvomaskeja neljä kappaletta per henkilö. Maskien mukana annetaan ohjeet kasvomaskin oikeaoppiseen käyttöön ja pesuun. Suurin osa jaettavista kangasmaskeista on uudelleenkäytettäviä kangasmaskeja, joita on ollut Soiten yksiköissä työntekijöiden käytössä. Kangasmaskit on käytön jälkeen pesty teollisesti ja säilytetty oikeaoppisesti varastossa.  

 

Valtakunnallinen suositus on, että kansalaiset hankkivat kasvomaskit itse. Maksuttomat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille asukkaille, jotka eivät pysty maskeja hankkimaan. Maskien jakelu perustuu luottamukseen. Kenenkään ei tarvitse todistaa vähävaraisuuttaan tai ilmaisen maskin tarvettaan jakelupisteissä. Kasvomaskeja luovutetaan hakijoille ainoastaan henkilökohtaiseen tarpeeseen ja käyttöön.

 

Soiten jakelupisteet

 

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille aloitetaan Soiten toimipisteissä seuraavasti:

 

Kruunupyy:
Kunnantalo, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby
to 3.9. ja to 10.9. klo 13-15

 

Teerijärvi:
Terveysasema, Hörbyntie 8, 68700 Teerijärvi
ma 31.8. ja ma 7.9. klo 12-15

 

Alaveteli:
Terveysasema, Misterhultintie 4, 68410 Alaveteli
ke 2.9. ja ke 9.9. klo 13-15

 

Kokkola:

 • Aikuissosiaalityön toimisto, iPark, Vaasantie 6, 67100 Kokkola
  ti 1.9. ja to 3.9. sekä ti 8.9. ja to 10.9. klo 14-16
 • Koivuhaan palvelukeskus, Mäntynäädänkatu 6, 67800 Kokkola
  ma 31.8. ja ma 7.9. klo 13-15

 

Kälviä:  
Terveysasema, Kälviäntie 24, 68300 Kälviä
to 3.9. ja to 10.9. klo 14-16

 

Lohtaja:            
Terveysasema, Lohtajantie 3, 68230 Lohtaja
ma 31.8. ja ma 7.9. klo 15-17

 

Ullava:              
Terveysasema, Ullavantie 701, 68370 Ullava
ke 2.9. ja ke 9.9. klo 13-15

 

Kannus:            
Kelan talo, aikuissosiaalityön toimipiste, Torikuja 3, 69100 Kannus
ti 1.9. ja to 3.9. sekä ti 8.9. ja to 10.9. klo 12-14

 

Toholampi:    
Kunnantalon neuvonta, Lampintie 5, 69300 Toholampi
ke 2.9. ja ke 9.9. klo 12-14

 

Lestijärvi:        
Terveysasema, Niemeläntie 3A, 69440 Lestijärvi
ma 31.8. ja ma 7.9. klo 12-14

 

Kaustinen:      
Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala, Pajalantie 1, 69600 Kaustinen
to 3.9. ja to 10.9. klo 12-15

 

Veteli:              
Kunnantalon aula, Kivihyypäntie 1, 68700 Veteli
pe 4.9. ja pe 11.9. klo 9-11

 

Halsua:  
Kunnantalo aikuissosiaalityön huone, Kauppisentie 5, 69510 Halsua                            
ke 2.9. klo 13-15

 

Perho:
Kunnantalo, Keskustie 2, 69950 Perho
ti 1.9. ja ti 8.9. klo 9-11

 

Jakelupisteissä tulee asioida ainoastaan terveenä ja kävijöitä pyydetään noudattamaan turvavälejä.

 

Maskien jakoon liittyvissä kysymyksissä voi soittaa aikuissosiaalityön toimistosihteerille: puh. 040 8065 095 arkisin klo 9-15.

 

Milloin kasvomaskia tulisi käyttää?

 

THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille:

 • julkisessa liikenteessä
 • koronatestiin hakeutuessa
 • riskimaasta Suomeen palattaessa
 • Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

 

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndagen 31.8.2020. Vi delar i första hand ut ansiktsmasker i tyg, fyra stycken per person. Med maskerna delas också ut anvisningar om korrekt användning och tvättning av ansiktsmasker. Största delen av ansiktsmaskerna som delas ut är tygmasker som kan användas flera gånger och som använts av arbetstagare vid Soites enheter. Efter användning har tygmaskerna genomgått industriell tvättning. De har sedan förvarats på korrekt sätt i ett lager. 

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds i Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndagen 31.8.2020. Vi delar i första hand ut ansiktsmasker i tyg, fyra stycken per person. Med maskerna delas också ut anvisningar om korrekt användning och tvättning av ansiktsmasker. Största delen av ansiktsmaskerna som delas ut är tygmasker som kan användas flera gånger och som använts av arbetstagare vid Soites enheter. Efter användning har tygmaskerna genomgått industriell tvättning. De har sedan förvarats på korrekt sätt i ett lager.   

Den riksomfattande rekommendationen är att medborgarna skaffar sina ansiktsmasker själv. Gratis ansiktsmasker är avsedda för mindre bemedlade invånare som inte har möjlighet att skaffa mask själv. Utdelningen av masker baserar sig på förtroende. Ingen som kommer till ett utdelningsställe behöver bevisa att hen är mindre bemedlad eller att hen behöver en gratis mask. Ansiktsmasker ges till hämtarna endast för personligt behov och bruk.

Soites utdelningsställen

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds som följer vid Soites enheter:

Karleby:

 • Vuxensocialarbetets byrå, iPark, Vasavägen 6, 67100 Karleby
  tis 1.9 och tors 3.9 samt tis 8.9 och tors 10.9 kl. 14-16
 • Björkhagens servicecenter, Mårdgatan 6, 67800 Karleby
  mån 31.8 och mån 7.9 kl. 13-15

Kelviå:
Hälsostationen, Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå
tors 3.9 och tors 10.9 kl. 14-16

Lochteå: 
Hälsostationen, Lohtajantie 3, 68230 Lochteå
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 15-17

Ullava: 
Hälsostationen, Ullavavägen 701, 68370 Ullava
ons 2.9 och ons 9.9 kl. 13-15

Kannus:
FPA:s byggnad, Torikuja 3, 69100 Kannus
tis 1.9 och tors 3.9 samt tis 8.9 och tors 10.9 kl. 12-14

Toholampi:
Informationen på kommunhuset, Lampintie 5, 69300 Toholampi
ons 2.9 och ons 9.9. kl. 12-14

Lestijärvi: 
Hälsostationen, Niemeläntie 3A, 69440 Lestijärvi
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 12-14

Kaustby:
Familje- och socialcentret Pajala, Pajalantie 1, 69600 Kaustby
tors 3.9 och tors 10.9 kl. 12-15

Vetil:
Lobbyn på kommunhuset, Kivihyypäntie 1, 68700 Vetil
fre 4.9 och fre 11.9 kl. 9-11

Halso:
Kommunhuset, socialarbetets rum, Kauppisentie 5, 69510 Halso
ons 2.9 kl. 13-15

Perho:
Kommunhuset, Keskustie 2, 69950 Perho
tis 1.9 och tis 8.9 kl. 9-11

Kronoby:
Kommungården, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby
tors 3.9  och tors 10.9 kl. 13-15

Terjärv:
Hälsostationen, Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 12-15

Nedervetil:    
Hälsostationen, Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil
ons 2.9 och ons 9.9 kl. 13-15

De som besöker utdelningsställena ska vara friska, och besökarna ombes hålla säkerhetsavstånden.

Om du har frågor kring utdelningen av masker kan du ringa vuxensocialarbetets byråsekreterare, tfn 040 806 5095 vardagar kl. 9-15.

När bör ansiktsmask användas?

THL rekommenderar att mask används för att skydda andra människor i de sjukvårdsdistrikt där det konstaterats coronavirussmittor under de två senaste veckorna.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 år:

 • i kollektivtrafiken
 • när man söker sig till ett coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland.
 • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas. Det är dock av största vikt att fortfarande hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk samt att undvika att röra sig i ansiktet.

THL:s anvisning om ansiktsmasker:
Video på finska: så här använder du ansiktsmask på rätt sätt (THL)
Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker

Soites bruksanvisning för ansiktsmasker

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds i Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndagen 31.8.2020. Vi delar i första hand ut ansiktsmasker i tyg, fyra stycken per person. Med maskerna delas också ut anvisningar om korrekt användning och tvättning av ansiktsmasker. Största delen av ansiktsmaskerna som delas ut är tygmasker som kan användas flera gånger och som använts av arbetstagare vid Soites enheter. Efter användning har tygmaskerna genomgått industriell tvättning. De har sedan förvarats på korrekt sätt i ett lager.   

Den riksomfattande rekommendationen är att medborgarna skaffar sina ansiktsmasker själv. Gratis ansiktsmasker är avsedda för mindre bemedlade invånare som inte har möjlighet att skaffa mask själv. Utdelningen av masker baserar sig på förtroende. Ingen som kommer till ett utdelningsställe behöver bevisa att hen är mindre bemedlad eller att hen behöver en gratis mask. Ansiktsmasker ges till hämtarna endast för personligt behov och bruk.

Soites utdelningsställen

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds som följer vid Soites enheter:

Karleby:

 • Vuxensocialarbetets byrå, iPark, Vasavägen 6, 67100 Karleby
  tis 1.9 och tors 3.9 samt tis 8.9 och tors 10.9 kl. 14-16
 • Björkhagens servicecenter, Mårdgatan 6, 67800 Karleby
  mån 31.8 och mån 7.9 kl. 13-15

Kelviå:
Hälsostationen, Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå
tors 3.9 och tors 10.9 kl. 14-16

Lochteå: 
Hälsostationen, Lohtajantie 3, 68230 Lochteå
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 15-17

Ullava: 
Hälsostationen, Ullavavägen 701, 68370 Ullava
ons 2.9 och ons 9.9 kl. 13-15

Kannus:
FPA:s byggnad, Torikuja 3, 69100 Kannus
tis 1.9 och tors 3.9 samt tis 8.9 och tors 10.9 kl. 12-14

Toholampi:
Informationen på kommunhuset, Lampintie 5, 69300 Toholampi
ons 2.9 och ons 9.9. kl. 12-14

Lestijärvi: 
Hälsostationen, Niemeläntie 3A, 69440 Lestijärvi
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 12-14

Kaustby:
Familje- och socialcentret Pajala, Pajalantie 1, 69600 Kaustby
tors 3.9 och tors 10.9 kl. 12-15

Vetil:
Lobbyn på kommunhuset, Kivihyypäntie 1, 68700 Vetil
fre 4.9 och fre 11.9 kl. 9-11

Halso:
Kommunhuset, socialarbetets rum, Kauppisentie 5, 69510 Halso
ons 2.9 kl. 13-15

Perho:
Kommunhuset, Keskustie 2, 69950 Perho
tis 1.9 och tis 8.9 kl. 9-11

Kronoby:
Kommungården, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby
tors 3.9  och tors 10.9 kl. 13-15

Terjärv:
Hälsostationen, Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 12-15

Nedervetil:    
Hälsostationen, Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil
ons 2.9 och ons 9.9 kl. 13-15

De som besöker utdelningsställena ska vara friska, och besökarna ombes hålla säkerhetsavstånden.

Om du har frågor kring utdelningen av masker kan du ringa vuxensocialarbetets byråsekreterare, tfn 040 806 5095 vardagar kl. 9-15.

När bör ansiktsmask användas?

THL rekommenderar att mask används för att skydda andra människor i de sjukvårdsdistrikt där det konstaterats coronavirussmittor under de två senaste veckorna.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 år:

 • i kollektivtrafiken
 • när man söker sig till ett coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland.
 • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas. Det är dock av största vikt att fortfarande hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk samt att undvika att röra sig i ansiktet.

THL:s anvisning om ansiktsmasker:
Video på finska: så här använder du ansiktsmask på rätt sätt (THL)
Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker

Soites bruksanvisning för ansiktsmasker

sfgmyj,m,mjjUtdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds i Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndagen 31.8.2020. Vi delar i första hand ut ansiktsmasker i tyg, fyra stycken per person. Med maskerna delas också ut anvisningar om korrekt användning och tvättning av ansiktsmasker. Största delen av ansiktsmaskerna som delas ut är tygmasker som kan användas flera gånger och som använts av arbetstagare vid Soites enheter. Efter användning har tygmaskerna genomgått industriell tvättning. De har sedan förvarats på korrekt sätt i ett lager.   

Den riksomfattande rekommendationen är att medborgarna skaffar sina ansiktsmasker själv. Gratis ansiktsmasker är avsedda för mindre bemedlade invånare som inte har möjlighet att skaffa mask själv. Utdelningen av masker baserar sig på förtroende. Ingen som kommer till ett utdelningsställe behöver bevisa att hen är mindre bemedlad eller att hen behöver en gratis mask. Ansiktsmasker ges till hämtarna endast för personligt behov och bruk.

Soites utdelningsställen

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds som följer vid Soites enheter:

Karleby:

 • Vuxensocialarbetets byrå, iPark, Vasavägen 6, 67100 Karleby
  tis 1.9 och tors 3.9 samt tis 8.9 och tors 10.9 kl. 14-16
 • Björkhagens servicecenter, Mårdgatan 6, 67800 Karleby
  mån 31.8 och mån 7.9 kl. 13-15

Kelviå:
Hälsostationen, Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå
tors 3.9 och tors 10.9 kl. 14-16

Lochteå: 
Hälsostationen, Lohtajantie 3, 68230 Lochteå
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 15-17

Ullava: 
Hälsostationen, Ullavavägen 701, 68370 Ullava
ons 2.9 och ons 9.9 kl. 13-15

Kannus:
FPA:s byggnad, Torikuja 3, 69100 Kannus
tis 1.9 och tors 3.9 samt tis 8.9 och tors 10.9 kl. 12-14

Toholampi:
Informationen på kommunhuset, Lampintie 5, 69300 Toholampi
ons 2.9 och ons 9.9. kl. 12-14

Lestijärvi: 
Hälsostationen, Niemeläntie 3A, 69440 Lestijärvi
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 12-14

Kaustby:
Familje- och socialcentret Pajala, Pajalantie 1, 69600 Kaustby
tors 3.9 och tors 10.9 kl. 12-15

Vetil:
Lobbyn på kommunhuset, Kivihyypäntie 1, 68700 Vetil
fre 4.9 och fre 11.9 kl. 9-11

Halso:
Kommunhuset, socialarbetets rum, Kauppisentie 5, 69510 Halso
ons 2.9 kl. 13-15

Perho:
Kommunhuset, Keskustie 2, 69950 Perho
tis 1.9 och tis 8.9 kl. 9-11

Kronoby:
Kommungården, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby
tors 3.9  och tors 10.9 kl. 13-15

Terjärv:
Hälsostationen, Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 12-15

Nedervetil:    
Hälsostationen, Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil
ons 2.9 och ons 9.9 kl. 13-15

De som besöker utdelningsställena ska vara friska, och besökarna ombes hålla säkerhetsavstånden.

Om du har frågor kring utdelningen av masker kan du ringa vuxensocialarbetets byråsekreterare, tfn 040 806 5095 vardagar kl. 9-15.

När bör ansiktsmask användas?

THL rekommenderar att mask används för att skydda andra människor i de sjukvårdsdistrikt där det konstaterats coronavirussmittor under de två senaste veckorna.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 år:

 • i kollektivtrafiken
 • när man söker sig till ett coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland.
 • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas. Det är dock av största vikt att fortfarande hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk samt att undvika att röra sig i ansiktet.

THL:s anvisning om ansiktsmasker:
Video på finska: så här använder du ansiktsmask på rätt sätt (THL)
Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker

Soites bruksanvisning för ansiktsmaskervvv

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds i Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndagen 31.8.2020. Vi delar i första hand ut ansiktsmasker i tyg, fyra stycken per person. Med maskerna delas också ut anvisningar om korrekt användning och tvättning av ansiktsmasker. Största delen av ansiktsmaskerna som delas ut är tygmasker som kan användas flera gånger och som använts av arbetstagare vid Soites enheter. Efter användning har tygmaskerna genomgått industriell tvättning. De har sedan förvarats på korrekt sätt i ett lager.   

Den riksomfattande rekommendationen är att medborgarna skaffar sina ansiktsmasker själv. Gratis ansiktsmasker är avsedda för mindre bemedlade invånare som inte har möjlighet att skaffa mask själv. Utdelningen av masker baserar sig på förtroende. Ingen som kommer till ett utdelningsställe behöver bevisa att hen är mindre bemedlad eller att hen behöver en gratis mask. Ansiktsmasker ges till hämtarna endast för personligt behov och bruk.

Soites utdelningsställen

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds som följer vid Soites enheter:

Karleby:

 • Vuxensocialarbetets byrå, iPark, Vasavägen 6, 67100 Karleby
  tis 1.9 och tors 3.9 samt tis 8.9 och tors 10.9 kl. 14-16
 • Björkhagens servicecenter, Mårdgatan 6, 67800 Karleby
  mån 31.8 och mån 7.9 kl. 13-15

Kelviå:
Hälsostationen, Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå
tors 3.9 och tors 10.9 kl. 14-16

Lochteå: 
Hälsostationen, Lohtajantie 3, 68230 Lochteå
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 15-17

Ullava: 
Hälsostationen, Ullavavägen 701, 68370 Ullava
ons 2.9 och ons 9.9 kl. 13-15

Kannus:
FPA:s byggnad, Torikuja 3, 69100 Kannus
tis 1.9 och tors 3.9 samt tis 8.9 och tors 10.9 kl. 12-14

Toholampi:
Informationen på kommunhuset, Lampintie 5, 69300 Toholampi
ons 2.9 och ons 9.9. kl. 12-14

Lestijärvi: 
Hälsostationen, Niemeläntie 3A, 69440 Lestijärvi
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 12-14

Kaustby:
Familje- och socialcentret Pajala, Pajalantie 1, 69600 Kaustby
tors 3.9 och tors 10.9 kl. 12-15

Vetil:
Lobbyn på kommunhuset, Kivihyypäntie 1, 68700 Vetil
fre 4.9 och fre 11.9 kl. 9-11

Halso:
Kommunhuset, socialarbetets rum, Kauppisentie 5, 69510 Halso
ons 2.9 kl. 13-15

Perho:
Kommunhuset, Keskustie 2, 69950 Perho
tis 1.9 och tis 8.9 kl. 9-11

Kronoby:
Kommungården, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby
tors 3.9  och tors 10.9 kl. 13-15

Terjärv:
Hälsostationen, Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv
mån 31.8 och mån 7.9 kl. 12-15

Nedervetil:    
Hälsostationen, Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil
ons 2.9 och ons 9.9 kl. 13-15

De som besöker utdelningsställena ska vara friska, och besökarna ombes hålla säkerhetsavstånden.

Om du har frågor kring utdelningen av masker kan du ringa vuxensocialarbetets byråsekreterare, tfn 040 806 5095 vardagar kl. 9-15.

När bör ansiktsmask användas?

THL rekommenderar att mask används för att skydda andra människor i de sjukvårdsdistrikt där det konstaterats coronavirussmittor under de två senaste veckorna.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 år:

 • i kollektivtrafiken
 • när man söker sig till ett coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland.
 • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas. Det är dock av största vikt att fortfarande hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk samt att undvika att röra sig i ansiktet.

THL:s anvisning om ansiktsmasker:
Video på finska: så här använder du ansiktsmask på rätt sätt (THL)
Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker

Soites bruksanvisning för ansiktsmasker