Koulukuljetus

 

 

Kruunupyyn kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on hyväksyä koulukyydityssuunnitelmat ja rajat koulukyydeille. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain ja sivistyslautakunnan aikaisemmin vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

 

Tämän sivun alaosasta löydät koulukuljetuksen aikataulut.

 

HUOM! Reitit määräytyvät koulukuljetukseen oikeutettujen osoitteista.

 

 

Oikeus koulukuljetukseen:

 

Oikeus koulukuljetukseen on sillä, joka käy:

  • esikoulua tai luokalla 1–2 ja jolla on vähintään 3 km pituinen koulutie
  • luokalla 3–9 ja jolla on vähintään 5 km pituinen koulutie
  • lukiota ja jolla on vähintään 7 km pituinen koulutie.

 

Tällä hetkellä seuraavat tieosuudet on luokiteltu liikennevaarallisiksi oppilaille esikoulussa ja 1-6 -luokkalaisille (jollei muuta mainita):
- kulkeminen valtateitä 8 ja 13 pitkin ja teiden ylittäminen
- kulkeminen Åsbackantietä pitkin
- kulkeminen Pohjoisen Teerijärventietä pitkin valtatie 13:sta pyörätien alkuun Granöbyssä
- kulkeminen kantatietä 63 pitkin
- kulkeminen Merijärventietä ja Lentokentäntietä pitkin Sokojantielle saakka, jossa pyörätie alkaa, esikoululaisille ja  1 - 4 luokan oppilaille
- kulkeminen Hästbackantietä pitkin esikoululaisille ja 1-2 -luokkalaisille, Hästbackantien ja Bredbackantien risteyksestä, jossa kevyen liikenteen väylä päättyy kunnnes nopeusrajoitukset laskevat 60 km/h.

 

Maksuttomaan kuljetukseen oikeutetut oppilaat lataavat sähköisen lukuvuosilipun koulukuljetussovelluksesta Tickt.fi (katso alla). Sähköinen lippu on esitettävä pyynnöstä. Lipun väärinkäyttö voi johtaa siihen, että oikeus kuljetuksen käyttöön evätään oppilaalta/opiskelijalta.

 

Oikeus ilmaiseen esikoulukuljetukseen on voimassa ainoastaan kodin ja koulun välillä. Lapsella ei ole oikeutta maksuttommaan kuljetukseen jos hän on täydentävässä varhaiskasvatuksessa ennen ja/tai esikoulun jälkeen.

Jos koulukuljetusta halutaan käyttää kavereiden luo mennessä, harrastuksiin ym. on ostettava erillinen kuljetuslippu koulukuljetussovelluksesta Tickt.fi (katso alla). Oikeus koulukuljetukseen on vain asunnon ja (esi)koulun välillä.

 

 

 

Muuta huomioitavaa

 

Maksuton koulukuljetus järjestetään ainoastaan siihen kouluun, johon oppilas on sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksellä osoitettu.

 

Kunta on päättänyt noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden antamaa päätöstä koskien oikeutta kuljetukseen kahdesta osoitteesta:

(Esi)kouluaisilla ja lukiolaisilla on vain yksi osoite väestörekisterissä. Kunnalla ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ole velvollisuutta järjestää maksutonta koulukuljetusta lapsen vanhempien avioeron seurauksena syntyneiden asumisjärjestelyjen vuoksi.

Päätös merkitsee sitä, että koulukuljetus myönnetään vain väestörekisterissä merkittyyn osoitteeseen.
Lapsi, joka otetaan oppilaaksi toiseen kouluun kuin lähikouluun, ei ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen tai kuljetusavustukseen.

 

Jos oppilas vaihtaa kunnan sisällä asuinpaikkaa tai vaihtaa asuinkuntaa kesken lukuvuoden, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista koulumatkojen kuljetuskustannuksista.

 

Jos huoltajat haluavat vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, on kuultava vastaanottavan ja luovuttavan koulun rehtoreita.  Koulun vaihtuessa huoltajat vastaavat koulumatkojen kuljetuskustannuksista.

 

Eräiden palstateiden kohdalla oppilaita voidaan kehottaa kulkemaan lähimpään isomman tien varteen tai pysäkille. Jotta oppilas haetaan kotoa, tulee välimatkan byssipysäkille tai risteykseen olla vähintään kaksi kilometriä (2 km) esikoululaisille ja vuosiluokilla 1 - 6 sekä vähintään kolme kilometriä 3 km vuosiluokilla 7 - 9. Lukiossa vähimmäisetäisyys on 5 km.

 

Kunta ei vastaa iltapäivätoimintaan ja/tai aamutoimintaan osallistuvien oppilaiden kuljetuskustannuksista.

 

Liput ja koulukuljetussovellus Tickt.fi

 

Kruunupyyn kunta käyttää koulukuljetussovellusta Tickt.fi. Sovellus on saatavissa Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille.

 

Liput ostetaan sivustolta tämän linkin kautta ja siirretään Tickt.fi-sovellukseen skannaamalla QR-koodi. Alla ohjeistus:

 

1. Luo käyttäjätili tämän linkin kautta.

 

2. Kirjaudu sisään ja klikkaa ”Uusi lipunkäyttäjä”. Koulukuljetukseen oikeutetun käyttäjäprofiili ja ilmaislippu luodaan kirjoittamalla oppilaan avainkoodi käyttäjäkoodiksi.

 

3. Sovellus Tickt.fi:n voi ladata oppilaan älypuhelimeen Google Playn tai App Storen kautta.

 

4. He, jotka eivät ole oikeutettuja koulukuljetukseen, voivat ostaa lippuja klikkaamalla ”Uusi lippu” ja maksamalla kassalla.

 

5. Lippua voi käyttää joko sähköisesti QR-koodina sovelluksessa tai tulostamalla lipun PDF-versio. Kumpikin vaihtoehto löytyy oppilaan nimen alta verkkosivulla. Sähköisen lipun siirtämiseksi sovellukseen; klikkaa vihreää plus-ikonia sovelluksessa ja skannaa QR-koodi verkkosivulta.

 

Suosittelemme sovelluksen käyttöä mahdollisuuksien mukaan.

 

Jos takseissa ja busseissa on tilaa voivat myös muut kuin koulukuljetukseen oikeutetut matkustaa kaikilla vuoroilla. Edellytyksenä on kunnan koululipun ostaminen. Kertaliput maksavat tällä hetkellä 2 €/matka jos matka on alle 12 km, 4 €/matka yli 12 km.

 

Tietyt linja-autot ovat normaaleja vuorolinja-autoja ja palvelevat muitakin kuin koululaisia. Normaalihintainen lippu ostetaan suoraan kuljettajalta.

 

HUOM! LIIKENNÖITSIJÄLLÄ EI OLE VELVOLLISUUTTA KULJETTAA MATKUSTAJAA ILMAN VOIMASSAOLEVAA LIPPUA!

 

 

Koulukuljetuksen aikataulu 2023 - 2024, päivitetty 18.8.2023, vain ruotsiksi (pdf, 868 kb)

 

Koulutaksin aikataulu 2023 - 2024, päivitetty 10.8.2023, vain ruotsiksi (pdf, 824 kb)