Koulukuljetus

 

 

Kruunupyyn kunnan hallintosäännön mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on hyväksyä koulukyydityssuunnitelmat ja rajat koulukyydeille. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain ja sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan aikaisemmin vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

 

Palvelun parantamiseksi sivistyskanslia julkaisee erilaisia karttoja koulukuljetuksista ja reitti- sekä pysähdysajoista. Karttahakemistoa täydennetään sitä mukaa kuin aikataulut ja kartat valmistuvat.

 

HUOM! Reitit määräytyvät koulukuljetukseen oikeutettujen osoitteista.

 

 

Maksuton koulukuljetus järjestetään seuraavasti:

 

Esiopetus ja vuosiluokat 1 - 2, jos koulumatkan pituus on 3 km tai pidempi.
Vuosiluokat 3 - 9, jos koulumatkan pituus on 5 km tai pidempi.
Lukiolaisten oikeudet kerrotaan alempana.

 

Tällä hetkellä seuraavat tieosuudet on luokiteltu liikennevaarallisiksi oppilaille esikoulussa ja 1-6 -luokkalaisille (jollei muuta mainita):
- kulkeminen valtateitä 8 ja 13 pitkin ja teiden ylittäminen
- kulkeminen Åsbackantietä pitkin
- kulkeminen Pohjoisen Teerijärventietä pitkin valtatie 13:sta pyöratien alkuun Granöbyssä
- kulkeminen kantatietä 63 pitkin
- kulkeminen Merijärventietä ja Lentokentäntietä pitkin risteyssiltaan saakka esikoululaisille ja  1 - 4 luokan oppilaille
- kulkeminen Hästbackantietä pitkin esikoululaisille ja 1-2 -luokkalaisille, Hästbackantien ja Bredbackantien risteyksestä, jossa kevyen liikenteen väylä päättyy kunnnes nopeusrajoitukset laskevat 60 km/h.

 

Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetuille oppilaille jaetaan nimellä varustettu lukuvuosilippu, joka on esitettävä pyynnöstä. Lipun väärinkäyttö voi johtaa siihen, että oppilaalta evätään oikeus koulukuljetukseen.

 

Oikeus ilmaiseen koulukuljetukseen on voimassa ainoastaan kodin ja koulun välillä. Matkat kavereiden luo, harrastuksiin tai iltapäivätoimintaan järjestetään siten, että oppilas ostaa lipun.

 

Lukio

 

Lukiolaisten koulukuljetus muuttuu asteittain ilmaiseksi 1.8.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla, jolla on koulumatkaa vähintään 7 km sekä kuuluu vuosiluokkaan, joka on päättänyt yhdeksännen luokan keväällä 2021 tai myöehmmin on oikeutettu ilmaiseen koulukuljetukseen lukioon. Vanhempia opiskelijoita koskee edeleen alla olevat säännökset:

Lukion oppilaille ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta, mutta oppilaille, joiden koulumatka on 10 km tai pidempi, jaetaan automaattisesti subventoitu kuukausilippu, joka maksaa 25 €/kk.
Kuukausimaksu laskutetaan kuukausittain sivistyskansliasta. 
1.- 2. luokan oppilaalta laskutetaan pääsääntöisesti 9 kuukaudelta, 3. luokan oppilaalta laskutetaan 6 kuukaudelta. Maksuvapautus kyseiseltä kuukaudelta myönnetään vain, jos lippu on jätetty lukion kansliaan kokonaiseksi kuukaudeksi. Jos linja-autoa käytetään sinä aikana, on maksettava normaalin lipun hinta linja-autoyhtiölle.

 

Muuta huomioitavaa

 

Maksuton koulukuljetus järjestetään ainoastaan siihen kouluun, johon oppilas on sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksellä osoitettu.

 

Kunta on päättänyt noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden antamaa päätöstä koskien oikeutta kuljetukseen kahdesta osoitteesta:

(Esi)kouluaisilla ja lukiolaisilla on vain yksi osoite väestörekisterissä. Kunnalla ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ole velvollisuutta järjestää maksutonta koulukuljetusta lapsen vanhempien avioeron seurauksena syntyneiden asumisjärjestelyjen vuoksi.

Päätös merkitsee sitä, että koulukuljetus myönnetään vain väestörekisterissä merkittyyn osoitteeseen.
Lapsi, joka otetaan oppilaaksi toiseen kouluun kuin lähikouluun, ei ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen tai kuljetusavustukseen.

 

Jos oppilas vaihtaa kunnan sisällä asuinpaikkaa tai vaihtaa asuinkuntaa kesken lukuvuoden, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista koulumatkojen kuljetuskustannuksista.

 

Jos huoltajat haluavat vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, on kuultava vastaanottavan ja luovuttavan koulun rehtoreita.  Koulun vaihtuessa huoltajat vastaavat koulumatkojen kuljetuskustannuksista.

 

Eräiden palstateiden kohdalla oppilaita voidaan kehottaa kulkemaan lähimpään isomman tien varteen tai pysäkille. Vähimmäisrajat, jotta oppilas haetaan päätien varresta, ovat 2 km vuosiluokilla 1 - 6, 3 km vuosiluokilla 7 - 9 sekä 5 km lukiolla. Käytännössä on mahdotonta, että koulukuljetukset hakevat jokaisen oppilaan kotiportaalta.

 

Kunta ei vastaa iltapäivätoimintaan ja/tai aamutoimintaan osallistuvien oppilaiden kuljetuskustannuksista.
Kuljetukset päiväkotiin ja esiopetukseen veloitetaan vahvistetun maksun mukaan.

 

Jos takseissa ja busseissa on tilaa voivat myös muut kuin koulukuljetukseen oikeutetut matkustaa kaikilla vuoroilla. Edellytyksenä on kunnan koululipun ostaminen. Liput ovat myynnissä kunnantoimistolla ja maksavat tällä hetkellä 2 €/matka jos matka on 1 - 12 km, 4 €/matka yli 12 km. Lippuja voi ostaa myös kouluilta.

 

Dahlin linja-autot ovat normaaleja vuorolinja-autoja ja palvelevat muitakin kuin koululaisia. Normaalihintainen lippu ostetaan suoraan kuljettajalta.

 

HUOM! LIIKENNÖITSIJÄLLÄ EI OLE VELVOLLISUUTTA KULJETTAA MATKUSTAJAA ILMAN VOIMASSAOLEVAA LIPPUA!

 

 

Koulukuljetuksen aikataulu 2021 - 2022, päivitetty 11.8.2021, vain ruotsiksi (pdf, 799 kb)

 

Koulutaksin aikataulu 2021 - 2022, päivitetty 30.9.2021, vain ruotsiksi (pdf, 799 kb)