Koulukuljetus

 

 

Kruunupyyn kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on hyväksyä koulukyydityssuunnitelmat ja rajat koulukyydeille. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain ja sivistyslautakunnan aikaisemmin vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

 

Palvelun parantamiseksi sivistyskanslia julkaisee erilaisia karttoja koulukuljetuksista ja reitti- sekä pysähdysajoista. Karttahakemistoa täydennetään sitä mukaa kuin aikataulut ja kartat valmistuvat.

 

HUOM! Reitit määräytyvät koulukuljetukseen oikeutettujen oppilaiden osoitteista.

 

 

Maksuton koulukuljetus järjestetään seuraavasti:

 

Esiopetus ja vuosiluokat 1 - 2, jos koulumatkan pituus on 3 km tai pidempi.
Vuosiluokat 3 - 9, jos koulumatkan pituus on 5 km tai pidempi.

 

Vuosiluokat 1 - 6: vaarallisen koulutien määrityksen mukaan
- kulkeminen valtateitä 8 ja 13 pitkin ja teiden ylittäminen
- kulkeminen Åsbackantietä pitkin Söderbyn koulun 1 - 6 luokan oppilaille
- kulkeminen Pohjoisen Teerijärventietä pitkin pyöratien alkuun Granöbyssä
- kulkeminen kantatietä 63 pitkin
- kulkeminen Lentokentäntietä pitkin risteyssiltaan saakka Centralskolanin  1 - 4 luokan oppilaille

 

Vuosiluokat 1 - 9

Maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutetuille oppilaille jaetaan nimellä varustettu lukuvuosilippu, joka on esitettävä pyynnöstä. Lipun väärinkäyttö voi johtaa siihen, että oppilaalta evätään oikeus koulukuljetukseen.

 

Oikeus ilmaiseen koulukuljetukseen on voimassa ainoastaan kodin ja koulun välillä. Matkat kavereiden luo, harrastuksiin tai iltapäivätoimintaan järjestetään siten, että oppilas ostaa lipun.

 

Lukio

Lukion oppilaille ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta, mutta oppilaille, joiden koulumatka on 10 km tai pidempi, jaetaan automaattisesti subventoitu kuukausilippu, joka maksaa 25 €/kk.
Kuukausimaksu laskutetaan koulutoimiston toimesta kahden kuukauden erissä. 
1.- 2. luokan oppilaalta laskutetaan 9 kuukaudelta, 3. luokan oppilaalta laskutetaan 6 kuukaudelta. Maksu laskutetaan aina.  Maksuvapautus kyseiseltä kuukaudelta myönnetään vain, jos lippu on jätetty lukion kansliaan kokonaiseksi kuukaudeksi. Jos linja-autoa käytetään sinä aikana, on maksettava normaalin lipun hinta linja-autoyhtiölle.

 

Muuta huomioitavaa

 

Maksuton koulukuljetus järjestetään ainoastaan siihen kouluun, johon oppilas on sivistyslautakunnan päätöksellä osoitettu.

 

Kunta on päättänyt noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden antamaa päätöstä koskien oikeutta kuljetukseen kahdesta osoitteesta:

Oppilaalla/esikoululaisella on vain yksi osoite väestörekisterissä. Kunnalla ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ole velvollisuutta järjestää maksutonta koulukuljetusta lapsen vanhempien avioeron seurauksena syntyneiden asumisjärjestelyjen vuoksi.

Päätös merkitsee sitä, että koulukuljetus myönnetään vain väestörekisterissä merkittyyn osoitteeseen.
Lapsi, joka otetaan oppilaaksi toiseen kouluun kuin lähikouluun, ei ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen tai kuljetusavustukseen.

 

Jos oppilas vaihtaa kunnan sisällä asuinpaikkaa tai vaihtaa asuinkuntaa kesken lukuvuoden, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista koulumatkojen kuljetuskustannuksista.

 

Jos huoltajat haluavat vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, on kuultava vastaanottavan ja luovuttavan koulun rehtoreita.  Koulun vaihtuessa huoltajat vastaavat koulumatkojen kuljetuskustannuksista.

 

Eräiden palstateiden kohdalla oppilaita voidaan kehottaa kulkemaan lähimpään isomman tien varteen tai pysäkille. Vähimmäisrajat, jotta oppilas haetaan päätien varresta, ovat 2 km vuosiluokilla 1 - 6 ja 3 km vuosiluokilla 7 - 9 sekä lukiolla. Käytännössä on mahdotonta, että koulukuljetukset hakevat jokaisen oppilaan kotiportaalta.

 

Kunta ei vastaa iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden kuljetuskustannuksista.
Kuljetukset päiväkotiin ja esiopetukseen veloitetaan vahvistetun maksun mukaan.

 

Jos takseissa ja busseissa on tilaa voivat kaikki koululaiset matkustaa kaikilla vuoroilla. Edellytyksenä on kunnan koululipun ostaminen. Liput ovat myynnissä kunnantoimistolla klo 9-11 ja maksavat tällä hetkellä 2 €/matka 1 - 12 km, 4 €/matka yli 12 km. Lippuja voi ostaa myös kouluilta.

 

Dahl-Linjaliikenne Oyn linja-autot Småböndersistä (ent. Widjeskog) ovat normaaleja vuorolinja-autoja ja palvelevat muitakin kuin koululaisia. Normaalihintainen lippu ostetaan suoraan kuljettajalta.

 

HUOM! LIIKENNÖITSIJÄLLÄ EI OLE VELVOLLISUUTTA KULJETTAA MATKUSTAJAA ILMAN VOIMASSAOLEVAA LIPPUA!

 

 

Koulukuljetuksen aikataulu 19.10.2020 lähtien, vain ruotsiksi (pdf, 639 kb)

 

koulutaksin aikataulu, vain ruotsiksi (pdf, 812 kb)