Terjärv Hem och skola r.f

 

Terjärv Hem och skola r.f är Terjärv skolas egen föräldraförening. Föreningen grundades i januari 2005. Tanken med verksamheten är att på olika sätt stöda arbetet i Terjärv skola. En grundtanke är också att skapa samhörighet mellan elever, lärare och föräldrar. Föreningen har förbättrat skoltrivseln genom att bl. a. förbättra möjligheterna till lek under rasterna.Styrelse

Caroline Kero, ordförande

Janika Ravald, vice ordförande  

Tove Knutar Sjöblom, sekreterare

Anniina Antikainen, kassör

Minna Nykänen, serveringsansvarig

Susanne Svenfors-Furu

Eliisa Lindbäck

Olha Stolyarova

Siv Pajunen, lärarrepresentant

Poliser står utanför polisbilen och berättar om sitt arbete för eleverna i skolan.