Terjärv Hem och skola r.f

 

Terjärv Hem och skola r.f är Terjärv skolas egen föräldraförening. Föreningen grundades i januari 2005. Tanken med verksamheten är att på olika sätt stöda arbetet i Terjärv skola. En grundtanke är också att skapa samhörighet mellan elever, lärare och föräldrar. Föreningen har förbättrat skoltrivseln genom att bl. a. förbättra möjligheterna till lek under rasterna.Styrelse

Linda Granö ( ordförande)
Emma Kaitajärvi
Pontus Svartsjö
Camilla Särs
Tina Bodbacka
Kaisa Jaukkuri
Minna Bredbacka
Olga Stolyarova
Niklas Pajunen (lärarrepresentant)
terjaervsko