Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken

 

Ansökningstid för höstens platser är 15.3 - 28.3.2021.

Antagningen sker kontinuerligt. Ansökan skall lämnas in fyra (4) månader innan barnet behöver småbarnspedagogik. Om det är svårt att förutse behovet av småbarnspedagogik skall ansökan lämnas in senast två (2) veckor innan barnet behöver platsen.

 

Kronoby kommun tar i bruk elektronisk ansökan från och med 1.3.2021. Det krävs stark identifiering med bankkoder.

 

Ansökan görs elektroniskt via denna länk.

 

En plats i småbarnspedagogik beviljas för ett läsår. Plats behöver sökas varje år.

Mer information fås av ledarna för småbarnspedagogik och förskola. 

 

Inkomstuppgifterna ska lämnas in via den elektroniska ansökan för familjer som inte godkänner högsta avgiften. Inkomstuppgifterna kan även lämnas in till avdelningssekreterare Johanna Jakobsson i Kommungården i Kronoby.

 

Kommunen har rätt att granska familjens inkomstuppgifter från inkomstregistret, såvida vårdnadshavarna inte har godkänt högsta avgiften. Därutöver måste alltid senaste fastställda beskattningsbeslut lämnas in, ifall inte högsta avgiften har godkänts.

 

Familjerna ska meddela ändringar i familjens storlek, kontaktuppgifter, avtalstider eller ändringar som gäller arbetsgivare. Alla ändringar och uppsägningar ska göras elektroniskt via denna länk.