Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken

 

 

 

Päikky Admin tas i bruk från 1.3.2024

Alla ansökningar/ändringar och uppsägningar görs elektroniskt via vår hemsida och via suomi.fi vilket betyder att det krävs stark identifiering med bankkoder. Via suomi.fi fås besluten smidigare.

Vid frågor kontakta Susanne Högkvist, 050 9130 859 eller susanne.hogkvist@kronoby.fi

 

Ansökan till småbarnspedagogik

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik kan lämnas in under hela året. Ansökan skall lämnas in senast 4 månader innan barnet behöver småbarnspedagogik. Om det är svårt att förutse behovet av småbarnspedagogik på grund av förvärvsarbete, studier eller utbildning, skall ansökan lämnas in senast 2 veckor innan barnet behöver platsen.

 

Ansökan görs elektroniskt via denna länk.

 

Inkomstuppgifterna ska lämnas in elektroniskt för familjer som inte godkänner högsta avgiften. Vid frågor kontakta per telefon 040 7142 155 eller per e-post smabarnspedagogik@kronoby.fi.

 

Kommunen har rätt att granska familjens inkomstuppgifter från inkomstregistret, såvida vårdnadshavarna inte har godkänt högsta avgiften. Därutöver måste alltid senaste fastställda beskattningsbeslut lämnas in, ifall inte högsta avgiften har godkänts.

 

Familjerna ska meddela ändringar i familjens storlek, kontaktuppgifter, avtalstider eller ändringar som gäller arbetsgivare.

 

 

När du fått beslut om plats inom småbarnspedagogik

 

 

Bekräfta eller annullera platsen inom småbarnspedagogiken elektroniskt. Bekräfta eller annullera platsen inom sju (7) dagar efter delgivningsdagen.

 

Ansökan om förändringar bör göras i god tid via denna länk. När deltagandet i småbarnspedagogiken ändras görs alltid ett nytt avtal och det träder i kraft i början av följande månad.

 

Uppsägning av platsen inom småbarnspedagogik bör göras i god tid och gäller från den dag som uppsägningsblanketten har sänts. Uppsägningar görs elektroniskt via denna länk.