Avgifter inom småbarnspedagogiken

 

 

Avgifterna inom småbarnspedagogiken baserar sig på Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016).

 

Avgifterna för småbarnspedagogik bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. I familjens storlek beaktas de personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller i samboförhållande samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

 

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas och debiteras enligt antalet planerade och förbrukade timmar per månad:

Om det tillkommer timmar eller minuter som inte bokats i förväg adderas dessa till antalet planerade timmar, t.ex. vid tidigare ankomst eller senare hämtning.

 

 

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023

 

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) ändras 1.3.2023. Klientavgifterna sänks då genom att de inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna höjs med 33 procent. Den avgifts procent som ligger till grund för avgifterna kvarstår oförändrad (10,7%). Till övriga delar görs det inga ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

 

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändrades senast 1.8.2021 och inkomstgränserna samt de högsta och de lägsta klientavgifterna indexjusterades 1.8.2022.

 

Den högsta avgiften för det första barnet blir liksom tidigare 295 euro per månad och den lägsta 28 euro. Avgiften för det andra barnet får vara högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet. För de följande barnen är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

 

 

 Närvaroregistrering och timreservering via Päikky

 

Kronoby kommun använder programmet Päikky för närvaroregistrering och timreservering inom småbarnspedagogiken. Vårdnadshavaren loggar in i Päikky-systemet via datorn eller en app i telefonen och reserverar barnets vårdtider. Vårdtiderna ska bokas senast tisdag kl. 23.59 för följande vecka.
När barnet kommer till daghemmet loggas det in via daghemmets mobiltelefon, och när det går hem loggas det ut.

 

Varje gång barnet är sjukt bör detta meddelas via Päikky. Även vid planerad frånvaro. Det totala antalet sjukfrånvaron kan nämligen påverka avgiften. För mer info, se Avgifter inom småbarnspedagogik nedan.

 

 

 

Instruktion till vårdnadshavare - så här kommer du igång med Päikky (pdf, 894 kb)

 

Instructions for legal guardian - how to get started with Päikky (pdf, 360 kb)

 

Avgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2023 (pdf, 166 kb)

 

Avgifter inom småbarnspedagogiken från 1.8.2024 (pdf, 168 kb)