Barnavårdsstöd

 

 

Barnavårdsstödet kan sökas som ett alternativ till kommunal småbarnspedagogik för barn under 3 år. Stödet söks från  Folkpensionsanstalten www.fpa.fi  och består av en grunddel och en inkomstrelaterad tilläggsdel, även syskonförhöjning kan erhållas.