Inskolning

 

 

Vårdnadshavarna kontaktar per telefon avdelningen som barnet fått plats på och kommer överens om första besöket.

 

På första besöket träffar vårdnadshavarna läraren för gruppen. Barnet är inte med på första besöket.

 

Fyll i blanketten Vårdnadshavarnas information till enheten (pdf, 870 kb) och ta med den till första besöket då ni går igenom den tillsammans. Instruktioner om Päikky och Seesaw ges samt information om avdelningen.

 

Barnet tillsammans med vårdnadshavaren gör kortare besök i gruppen 1-3 gånger och sedan stannar barnet ensam i gruppen 1-3 gånger innan småbarnspedagogiken börjar.

 

Vårdnadshavarna ansvarar för barnet under inskolningsperioden.

 

Under inskolningen har barnet inte rätt till mat eller vila.