Mat- och städservice

 

Kronoby kommun har avtal med SOL Palvelut Oy och Compass Group FS Finland Oy om städservice och med Compass Group FS Finland Oy om matservice.

 

Kontaktuppgiften till SOL Palvelut Oy:

Kirsi Välimäki, serviceförman, tfn. 0400 663 819
E-post: kirsi.valimaki@sol.fi

 

Kontaktuppgifterna till Compass Group FS Finland Oy:
Johanna Widjeskog, serviceförman, tfn. 040 647 4562
Pia Hulden, serviceförman, tfn. 040 661 4840
E-post: fornamn.efternamn@compass-group.fi

 

Kontaktuppgifterna till köken:

adalensskola@compass-group.fi

alavetelinalue@compass-group.fi

teerijarvenalue@compass-group.fi