Specialundervisning i småbarnspedagogiken

 

Målet för specialundervisningen är att stöda en integrering av barnet i barngruppen och där skapa en trygg miljö för växelverkan och inlärning. I kommunen finns en ambulerande speciallärare för alla barn i småbarnspedagogiken.

 

Stödet som ges inom småbarnspedagogiken indelas i tre olika nivåer; stöd under kortare tid, mera omfattande stöd och kontinuerligt stöd.

 

I Kronoby kommun finns ett mångprofessionellt barnteam inom respektive område. Barnteamet utgör ett viktigt nätverk när stödet för barns utveckling och lärande ska planeras.

dagis2