Våra daghem

 

I Kronoby kommun finns det idag 7 daghem

Område

Enhet

Avdelning

GSM

 Kronoby

 Slottebo

Herbert / Sylvi förskola

040 7142 194 040 7142 196

   

5-årsgruppen Saga

040 7142 188

 

Kvarnbo

Strandskatan

040 7142 166

 

 

Strömstaren 

040 7142 170

 

 

Silvertärnan

040 7142 176

 

 

Sångsvanen - Laulujoutsen 

040 7142 181

 

 Lilla My

 

 040 3593 283

 

 

 

 

Jeussen

Jeussen

 

040 7142 197

Nedervetil

Solrosen

Lilla Björnen

040 7142 199

 

 

Hoppetossan

040 7142 201

 

 

Villekulla

040 7142 198

 

 

Hannalund

040 7142 202

 

 

Ollisbo

040 7142 203

Terjärv

Näckrosen

Dagsländan

040 7142 206

 

 

Trollsländan

040 7142 205

 

 

Strandfyren-Rantamajakka

040 7142 209

 

Sjöglimten

Liljan

040 7142 207

Småbönders

Småbo

 

040 7142 210

 

 

Slottebo daghem

 

Saga
5-årsgruppen
Idrottsvägen 9
040 7142 188
saga@kronoby.fi

 

Herbert/Sylvi förskola
040 7142 194
040 7142 196

 

 

Kvarnbo daghem

Tranubäcktåget 18
68500 Kronoby

 

Strandskatan
040 7142 166
strandskatan@kronoby.fi

 

Strömstaren
040 7142 170
stromstaren@kronoby.fi

 

Silvertärnan
040 7142 176
silvertarnan@kronoby.fi

 

Sångsvanen – Laulujoutsen
040 7142 181
sangsvanen.laulujoutsen@kronoby.fi

 

Verksamhet
Småbarnspedagogik för 1-5 åringar. Avdelningarna Strandskatan och Strömstaren är för barn i åldern 1-3 år, medan Silvertärnan och Sångsvanen – Laulujoutsen är för barn i åldern 3-5 år.

 

Sångsvanen – Laulujoutsen och Strandskatan är tvåspråkiga avdelningar där en i personalen talar finska med barnen.

 


Lilla My daghem

Säbråvägen 4
68500 Kronoby
040 3593 283

 

 

Jeussen daghem

Jeussbyvägen 3
68500 Kronoby 
040 7142 197
jeussen.daghem@kronoby.fi

 

Verksamhet
Småbarnspedagogik för 1-5 åringar.

 

Solrosens daghem

Kyrkbackavägen 16
68410 Nedervetil

 

Lilla Björnen
040 7142 199
lillabjornen@kronoby.fi

 

Villekulla
040 7142 198
villekulla@kronoby.fi

 

Hoppetossan
040 7142 201
hoppetossan@kronoby.fi

 

Hannalund
040 7142 202
hannalund@kronoby.fi

 

Ollisbo
040 7142 203
ollisbo@kronoby.fi

 

Verksamhet
Småbarnspedagogik för 1-5 åringar. Lilla Björnen och Ollisbo har barn i åldern 1-3 år, Villekulla och Hannalund har barn i åldern 3-5 år och Hoppetossan inhyser förskolan fram till höstlov och en 5-årsgrupp.

 

Lilla Björnen, Ollisbo och Villekulla är tvåspråkiga grupper där en i personalen talar finska med barnen.

 

Näckrosens daghem

Parkvägen 3
68700 Terjärv

 

Dagsländan
040 7142 206
dagslandan@kronoby.fi

 

Trollsländan
040 7142 205
trollslandan@kronoby.fi

 

Strandfyren – Rantamajakka
040 7142 209
strandfyren@kronoby.fi

 

Verksamhet
Småbarnspedagogik för 1-5 –åringar. Dagsländan är för barn i åldern 1-3 år, Trollsländan är för barn i åldern 4-5 år samt Strandfyren – Rantamajakka, som är en tvåspråkig syskongrupp (1-5 år) där en i personalen talar finska med barnen.

Vi vill att barnen skall känna trygghet och jobbar i smågrupper enligt egenvårdarmodellen.

 

Sjöglimtens daghem

Elisabetvägen 1
68700 Terjärv
040 7142 207
liljan@kronoby.fi

Liljan

Verksamhet
Småbarnspedagogik för 5-åringar.

Det är viktigt att alla barn blir sedda och känner sig trygga hos oss. Vi arbetar enligt egenvårdarmodellen i små grupper.

 

Småbo daghem

Småböndersvägen 667
68750 Småbönders
040 7142 210
smabo.daghem@kronoby.fi

 

Verksamhet
Småbarnspedagogik för barn i åldern 1-5 år.