Varda

 

Uppgifter om barn i småbarnspedagogik förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda).

 

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som togs i bruk 1.1.2019 och som innehåller uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken.


I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

 

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik.

 

I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:

  • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
  • verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
  • datum då ansökan har lämnats in
  • begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet
  • omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
  • uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
  • form för anordnande av småbarnspedagogiken.

 

Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

  • Namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

 

Vår kommun har fört in uppgifter i Varda via ett användargränssnitt.

 

Ytterligare information: