Avgifter

För behandling av tillstånd, anmälningar och andra ärenden enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, avfallslagen och miljöskyddslagen för sjöfarten samt för inspektioner enligt tillsynsplan tar den kommunala miljövårdsmyndigheten ut en behandlingsavgift enligt godkänd taxa.

 

Godkänd taxa

 

Avgifter för behandling av marktäktstillstånd tas ut enligt separat taxa.