Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 9 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande och 2 vice ordförande för kommunstyrelsen. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Ordförande, viceordförande och sammanlagt minst hälften av kommunstyrelsens ordinarie medlemmar väljs bland ordinarie fullmäktigemedlemmar. Kommunstyrelsens mandatperiod är två år.

 

Preliminära sammanträdesdagar 2021:

18 januari
8 februari
8 mars
29 mars
26 april
17 maj
7 juni
21 juni
23 augusti
13 september
11 oktober
1 november
13 december

 

 

 

 Ledamöter i kommunstyrelsen 2017-2021:

Medlemmar:

E-post

Ersättare:

Byggmästar, Liane, ordf.

liane.b@anvianet.fi

Hongell, Susanne

Myllymäki, Tapani,   I vice ordf.

 

Sandvik, John-Erik

Lindgren, Hans-Erik II vice ordf.

hanserik.lindgren@gmail.com

Öst, Harry

Broända, Helena

helena.broanda@asbromjolk.fi

Hagnäs, Tomas

Gripenberg, Björn

bjorn.gripenberg@anvianet.fi

Saarukka, Karin

Hagström, Elisabeth

elisabeth.hagstrom@nedervetil.fi

Enroth, Carl-Johan

Salmela, Joel

 

Åstrand, Ulla-Maria

Sandström, Hans

hatte.sandstrom@hotmail.com

Peter Svartsjö

Wistbacka, Inger

inger_wistbacka@hotmail.com

Lassas, Tuula