Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 9 ledamöter och bland dem väljer fullmäktige ordförande och 2 vice ordförande för kommunstyrelsen. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Ordförande, viceordförande och sammanlagt minst hälften av kommunstyrelsens ordinarie medlemmar väljs bland ordinarie fullmäktigemedlemmar. Kommunstyrelsens mandatperiod är två år.

 

Preliminära sammanträdesdagar 2020:

20 januari
10 februari
  9 mars
30 mars

20 april
4   maj
11 maj
  1 juni
22 juni
17 augusti
31 augusti
14 september
  5 oktober
26 oktober
23 november
14 december

 

 Ledamöter i kommunstyrelsen 2017-2021:

Medlemmar:

E-post

Ersättare:

Byggmästar, Liane, ordf.

liane.b@anvianet.fi

Hongell, Susanne

Myllymäki, Tapani,   I vice ordf.

 

Sandvik, John-Erik

Lindgren, Hans-Erik II vice ordf.

hanserik.lindgren@gmail.com

Öst, Harry

Broända, Helena

helena.broanda@asbromjolk.fi

Hagnäs, Tomas

Gripenberg, Björn

bjorn.gripenberg@anvianet.fi

Saarukka, Karin

Hagström, Elisabeth

elisabeth.hagstrom@nedervetil.fi

Enroth, Carl-Johan

Harju, Kari

kari.harju@evl.fi

Sandström, Hans

Salmela, Joel

 

Åstrand, Ulla-Maria

Wistbacka, Inger

inger_wistbacka@hotmail.com

Lassas, Tuula