Sektioner, råd och kommittéer

Affärs- och riskhanteringssektionen 2019- 2021:
Medlemmar: Ersättare:
Lindgren, Hans-Erik, ordf. Hongell, Susanne
Sandvik, John-Erik, vice ordf. Salmela, Joel
Byggmästar, Liane Gistö, Gun
Wistbacka, Inger Forsberg, Anders
Stenfors, Maarit Myllymäki, Tapani

 

 

 

Finskspråkiga skolsektionen 2017- 2021:

Medlemmar:

Ersättare

Åstrand, Ulla-Maria, ordf.

Forsberg, Eeva-Riitta

Torrkulla, Matias, vice ordf.

Hakola, Ari

Kuru, Jaakko

Sandström, Hans

Lassas, Tuula

Dahlvik, Suvi

Söderbacka, Carita

Hästbacka, Anne-Maria

 

 

 

Kommittén för vänortssamarbete 2019- 2021:

Medlemmar

Ersättare

Saajoranta, Pekka, ordf.

Enfors, Vidar

Ranta, Anne-Mie, vice ordf.

Byggmästar, Liane

Nyberg, Karl-Erik

Saarukka, Karin

Pålsson, Britt-Mari

Sandström, Hans

Sjölund, Mirja

Sjölund, Jan

 

 

 

Personalsektionen 2019- 2021:

Medlemmar:

Ersättare:

Wistbacka, Inger, ordf.

Broända, Helena

Hagström, Elisabeth, vice ordf.

Åstrand, Ulla-Maria

Gripenberg, Björn

Sandvik, John-Erik

Sandström, Hans

Torrkulla, Matias

 

 

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning 2019- 2021:

Medlemmar:

Ersättare:

Sandbacka, Joacim, ordf.

Granvik-Storbacka, Tina

Ahlstrand, Monica, vice ordf.

Wassborr, Ossian

Tallgård, Sonja

Törnqvist, Gunda-Lill

 

 

 

Samarbetskommittén 2019- 2021:

Medlemmar:

Ersättare:

T.f. kommundirektör Stenman, Ulf

Bildningschef Widjeskog Tony

Byggmästar, Liane

Lindgren, Hans-Erik

Myllymäki, Tapani

Hagström, Elisabeth

 

 

 

Svenskspråkiga skolsektionen 2017- 2021:

Medlemmar:

Ersättare:

Svartsjö, Peter, ordf.

Sandström, Hans

Ahlskog, Mats, vice ordf.

Nabbvik, Johan

Ahlsved, Mona

Wistbacka, Inger

Finnila-Lindvall, Veronica

Hagnäs, Tomas

Granlund, Micael

Söderbacka, Carita

Näse, Adam

Sandbacka, Joacim

Ågren, Rebecca

Björklund, Eva-Lott

   

 

 

 

Tillståndssektionen 2017- 2021:

Medlemmar:

Ersättare

Dahlvik, Sören, ordf.

Ollqvist, Helmer

Enroth, Carl-Johan, vice ordf.

Ljungberg, Anders

Sandstedt, Per-Emil

Öst, Harry

Toivonen, Susanna

Sjölund, Mirja

Wistbacka, Inger

Lassas, Tuula

 Preliminära sammanträdesdagar 2021:

Tisdag 12.1, 16.2, 23.3, 27.4, 1.6, 24.8, 28.9, 2.11 och onsdag 8.12

 

 

Äldrerådet 2019-2021:

Medlemmar:

Ersättare:

Östdahl, Stig, ordf.

Lindgren, Hans-Erik

Saarukka, Karin, vice ordf.

Sandvik, Bo-Erik

Forsström, Christer

Rannisto, Pekka

Furu, Tuula

Nyman, Anna

Näse, Maj-Britt

Sabel, Lena