Sociala medier

Kronoby kommun informerar om sin verksamhet via följande sociala medier:

 

Facebook:

Kronoby kommun

Kronoby gymnasium

Kronoby medborgarinstitut

 

Instagram:

Kommundirektören

Kommunens officiella sidor

Kultur och fritid

Medborgarinstitut

 

Youtube:

Kronoby kommun

 

Twitter:

Kronoby kommun

 

LinkedIn:

Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta