Statistik

VAPEN

Vapenbeskrivning: "I rött fält ett krönt klöverkors vars nedre arm bildar en störtad plogbill, allt i guld"

 

Kronoby kommun grundades 1969 genom sammanslagning av kommunerna Kronoby, Nedervetil och Terjärv.

 

Kommunens areal

Total areal 750,7 km²

Invånartal 1.12.2020

6 420

Kommunfullmäktige

Politisk fördelning:     SFP                    16

 

                                          Pro Kronoby   10

 

                                          KD                        1

Kommunfullmäktiges ordförande

Bengt-Johan Skullbacka

Kommunstyrelsens ordförande

Liane Byggmästar

Kommundirektör

Tf  Ulf Stenman

 

 

Inkomstskatteprocent

22,00 %

Upplåning

3 762 €/invånare

Arbetslöshet

3,5 % i februari 2020

Näringsstruktur:

Primärnäringar 11,5 %

 

Industri               31,5 %

 

Tjänster               47,7 %

Kommunkod

288

Språklig fördelning

Svenska           79,0 %

 

Finska              18,1%

 

Övriga språk      2,9 %

 

 

Regionförvaltningsverk

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Näringsliv och arbetskraft

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

 

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

 

Skogscentralen, Södra serviceområdet

Ordningsväsendet

Österbottens tingsrätt

 

Magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad

 

Polisinrättningen i Österbotten

 

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

 

Västra Finlands militärlän, Österbottens regionalbyrå

Skattedistrikt

Västra Finlands skattebyrå, Jakobstads kontor

Social- och hälsovård

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

 

 

 

Vasa arbetarskyddsdistrikt

 

Folkpensionsanstalten, Karleby serviceställe

Planering, regional indelning

Österbottens förbund

 

Lantmäteriverket, Karleby serviceställe

 

Trafikverket, Vasa verksamhetsställe

Infrastruktur

Karleby-Jakobstad flygplats

 

Karleby järnvägsstation

 

Bennäs järnvägsstation

 

Europaväg/Riksväg 8

 

Riksväg 13

Kronoby kommun inledde år 1990 vänortsverksamhet med Nuckö kommun i Estland.